Oddílové závody

zahlavi

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

03.06.2021

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bc. Karel Ettler 724689651 k.ettler@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Bc. Karel Ettler

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 110 m př.
Dorostenky 100 m př.
Juniorky 100 m př.
Junioři 110 m př.
Muži 50 m, 100 m, 150 m, 110 m př., tyč, dálka
Ženy 50 m, 100 m, 150 m, 100 m př., tyč, dálka
Žáci 100 m př.
Ml. žáci 60 m př.
Ml. žákyně 60 m př., kriket
Žákyně 100 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Výjimečný start závodníka z jiného oddílu je zpoplatněn 150,- Kč za start.

Přihlášky

Přes webové stránky ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 2.6. do 23:59.

Časový pořad

čtvrtek, 3.6.2021

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Žci 100 m př. Ž 100 m př. Jky 100 m př. Dky 100 m př. Žky
16:01 110 m př. M 110 m př. Jři 110 m př. Dci
16:02 60 m př. Žcm 60 m př. Žkm
16:03 50 m M 50 m Ž
16:04 100 m M 100 m Ž
16:05 150 m M 150 m Ž
16:10 dálka Ž dálka M
16:15 kriket Žkm
16:20 tyč M tyč Ž

Další informace

* Časový pořad se bude upravovat dle požadavků trenéru den před závodem

 

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

zapati