Mistrovství Plzeňského, Karlovarského a jihočeského kraje všech kategorií v dlouhých překážkových bězích - OPEN

hlavicka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

09.06.2021

Místo

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Vladimír Bartůněk
Technický ředitel Michal Černý +420725306900 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje David Bohmann
Výsledky zpracoval David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Počet závodníků bude omezen aktuálním nařízením vlády. Pořadatel si vyhrazuje právo vyškrtnout závodníka ze soutěže při překročení maximálního počtu účastníků.

Soutěže

Dorostenci 300 m př., 2000 m př.
Dorostenky 300 m př., 2000 m př.
Junioři 3000 m př.
Muži 3000 m př.
Ženy 3000 m př.
Žáci 1500 m př.
Žákyně 1500 m př.

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 9.6. od 16:00 hodin v 1. patře stadionu.

Startovné

Startovné činí 150 Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (www.atletika.cz), a to od 1.6.2020 do 7.6.2020 do 23:59.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše nebo přilehlé rovince.

Šatny

Z nařízení vlády uzavřené, nelze využívat.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

středa, 9.6.2021

Čas Disciplíny
17:40 300 m př. Dky Běh
17:50 300 m př. Dci Běh
18:00 1500 m př. Žci Běh
18:10 1500 m př. Žky Běh
18:20 2000 m př. Dky Běh
18:35 3000 m př. Ž Běh
19:00 2000 m př. Dci Běh
19:15 3000 m př. Jři Běh
19:30 3000 m př. M Běh

Stravování

Zajištěno v areálu v Bomba café. Je možné využít zahrádku či okénko.

Další informace

Každý účastník je povinnen se na vyžádání prokázat negativním antigenním testem, ne starším než 72 hodin před startem závodu.

paticka