ATLETI SPOLU - Praha - RADPR II.

ATLETISPOLU_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SC Radotín Praha

Datum

02.06.2021

Místo

Praha - Radotín (ZŠ Radotín , Loučanská 1112/3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jana Bartošová bartosova3399@gmail.com
Technický ředitel Petr Dubský
Lékař Mudr Daniela Reichrtová
Režie Markéta Stejskalová

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Kategorie:
2011-2012 Dívky

2011-2012 Chlapci

2013-2014 Dívky
2013-2014 Chlapci
2015-2016 Dívky i chlapci

 

Disciplíny: dětský 6-ti boj

1) Překážkový běh
2) Slalomový běh
3) Hod raketkou
4) Hod krikeťákem
5) Skok z místa
6) Přeskok na místě

 

Časový harmonogram:
Rozcvičení před závodem: 15:30
Konec registrací: 15:45
Start závodu: 16:00
Průběh závodu: 16:00 - 17:30
Vyhlášení: 18:00

Soutěže

Technická ustanovení

Každý závodní předloží potvrzení o negativním testu na Coronavirus. Žádáme všechny účastníky o respektování vládních nařízení.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Místo konání: Hřiště u základní školy v Radotíně (adresa: Loučanská, 153 00 Praha 16)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Časový pořad

středa, 2.6.2021

Čas Disciplíny
14:45 začátek prezentace
15:30 Společné rozcvičení
15:45 konec registrací a prezencí
16:00 začátek závodu skok z místa raketka slalom
18:00 vyhlášení výsledků
ATLETISPOLU_partneri