ATLETI SPOLU - Praha - UJPR9

ATLETISPOLU_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠSK Újezd nad Lesy-Praha

Datum

02.06.2021

Místo

Praha (Polesná 1690, 190 16 Praha 21, vstup z ulice Čentická)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Radka Kohoutová
Hlavní rozhodčí Dan Caldr
Technický ředitel Jáchym Bureš +420 732270577 bures.jachym3@gmail.com
Výsledky zpracoval Jáchym Bureš +420 732270577 bures.jachym3@gmail.com

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Žáci 800 m, výška, dálka
Ml. žáci 800 m, výška, dálka
Ml. žákyně 800 m, výška, dálka
Žákyně 800 m, výška, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

U skoků jsou povoleny tři pokusy, finále nebude.

Každý atlet startuje ve všech disciplínách kategorie. Starty mimo soutěž se nepřipouští. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Pro členy oddílu 0 Kč, jinak 80/ disciplína

Přihlášky

přihlášky posílejte na spolunastart@jirsa.dev

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč nebo 100 USD (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Jury zastupuje (dle pravidla 119 odst. 12.32 Pravidel atletiky) hlavní rozhodčí.

Časový pořad

středa, 2.6.2021

Čas Disciplíny
17:00 800 m Žci 800 m Žky výška Žkm dálka Žcm
17:45 výška Žcm dálka Žkm
18:30 800 m Žcm 800 m Žkm výška Žky dálka Žci
19:15 výška Žci dálka Žky
ATLETISPOLU_partneri