Atleti spolu - Klatovy

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Atletika Klatovy

Datum

02.06.2021

Místo

Klatovy (Domažlická 609)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Bohumil Němec 602454617 nemec@atletikaklatovy.cz
Ředitel závodu Bohumil Němec 602454617 nemec@atletikaklatovy.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Technický ředitel Libor Boldan 602408457 libor@boldan.eu
Lékař Václav Šelmát
Hospodář Tomáš Görner
Časomíru zajišťuje Roman Sladký
Výsledky zpracoval Roman Sladký

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v od 16:00 hodin ve stanu u cíle.

Startovné

Členové Atletiky Klatovy startovné neplatí. 

Členové ostatních klubů platí startovné 100,-- Kč za člena. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26. 5. 2021 do 31. 5. 2021.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána v závodní kanceláři pouze pro běh na 600 metrů v případě většího počtu závodníků. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní dráhu atletického stadionu. Rozcvičovat se lze v přilehlém lesoparku Hůrka, případně na travnaté ploše. 

Svolavatelna


Časy zahájení a ukončení prezence a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start nebo do příslušného sektoru budou průběžně vyhlašovány dle časového harmonogramu. 

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů a pořadí při technických disciplínách bude stanovovat atletická kancelář. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna ve stanu u závodní kanceláře v cíli.

Časový pořad

středa, 2.6.2021

Čas Disciplíny
16:30 sprint 60 metrů hoši hod kriketovým míčkem dívky
17:00 sprint 60 metrů dívky hod kriketovým míčkem hoši
17:30 skok daleký hoši skok vysoký dívky
18:00 skok daleký dívky skok vysoký hoši
18:40 běh 600 metrů dívky
18:50 běh 600 metrů hoši
19:15 ocenění účastníků

Parkování

Parkování na parkovišti před zimním stadionem.