ATLETI SPOLU - Brno - AC Moravská Slavia Brno

ATLETISPOLU_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

02.06.2021

Místo

Brno (Vojtova 12c, 639 00 Brno)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Hlavní rozhodčí Lubomír Křivánek
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař Dominika Matysková
Časomíru zajišťuje Petr Marčík
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Závody se konají pro závodníky klubu a neregistrované závodníky bez oddílové příslušnosti v rámci akce Českého atletického svazu jako atletický happening Atleti spolu na Morendě:

- předpřípravky (po r. 2014 včetně) a mladší přípravky (2012 - 2013) 3boj: 60 m, skok z místa snožmo a hod raketkou,

- starší přípravky (2010 - 2011) 3boj: 60 m, dálka z místa odrazu a hod medicinbalem 1 kg.

Trojboj bude hodnocen podle počtů startujících v každé kategorii součtem umístění v jednotlivých disciplínách, kdy zvítězí celkově ten s nejnižším číslem.

Závody v atletické kanceláři ČAS se uskuteční pouze pro žactvo (mladší 2008 - 2009 a starší 2006 - 2007), disciplíny: 60 m, 800 m, dálka a výška.

Neregistrovaní závodníci bez oddílové příslušnosti se mohou na závody přihlásit e-mailem na: dvorak.jan.sps@gmail.com. Termín do 12:00 hodin 1. 6. 2021, na místě uhradí startovné 70,-Kč.

Řádně a včas nepřihlášení závodníci uhradí na místě samém startovné 100,-Kč.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, skok z místa, raketka
Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, skok z místa, raketka
Žáci 60 m, 800 m, výška, dálka
Ml. žáci 60 m, 800 m, výška, dálka
Ml. žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka
Žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí hlavní rozhodčí podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je pro závodníky otevřena v přízemí atletické klubovny Vojtova 12 c od 14:00 hodin.

Startovné

Závodníci AC Moravská Slavia Brno, spolek bez startovného. Neregistrovaní závodníci bez oddílové příslušnosti 70,-Kč.

Přihlášky na místě samém za startovné 100,-Kč.

Přihlášky

Pro závodníky klubu na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26. 5. 2021 do 1. 6. 2021.

Neregistrovaní závodníci bez oddílové příslušnosti mailem na: dvorak.jan.sps@gmail.com, do 12:00 hodin 1. 6. 2021.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na ploše atletického stadionu dle pokynů pořadatele.

Šatny

Šatny s ohledem na epidemiologická nařízení vlády ČR nejsou k dispozici, pouze WC! Závodníci a všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat hygienická opatření!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve vstupních prostorách stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři ředitel závodu  a hlavní rozhodčí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vstupních prostorách stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 2.6.2021

Čas Disciplíny
15:00 60 m EleHm 60 m EleZm
15:20 60 m EleH 60 m EleZ
15:30 60 m Žcm skok z místa EleHm skok z místa EleZm
15:40 60 m Žkm
15:50 60 m Žci
16:00 60 m Žky dálka Žcm dálka Žkm raketka EleHm raketka EleZm
16:15 dálka EleH dálka EleZ
16:30 dálka Žci dálka Žky
17:00 výška Žky výška Žci výška Žcm výška Žkm
17:15 plný míč 1kg EleH plný míč 1kg EleZ
17:45 800 m Žkm
17:55 800 m Žcm
18:05 800 m Žky
18:15 800 m Žci
ATLETISPOLU_partneri