ATLETI SPOLU - Brno - ZABBR

ATLETISPOLU_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

02.06.2021

Místo

Brno (Jana Nečase 1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jetelina
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je vypsán pro mužské a ženské kategorie všech věkových skupin včetně MASTERS.

 

ZAHÁJENÍ závodu v 15.30 hod.

 

DISCIPLÍNY: KOULE

 

 

 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky IAAF a WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

 

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Veškeré informace a případné změny či nová mimořádná opatření, která se budou týkat sportovních akcí, najdete od pondělí 31.5.2021 na stránkách Národní sportovní agentury https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/ nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.

Konkrétní podmínky pro vstup do areálu TJ SOKOL Brno Žabovřesky a pro účast ve vypsaném závodě najdete v pondělí 31.5.2021 odpoledne (v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví) na stránkách oddílu www.rosnicka-zabovresky.wz.cz (testy, doložení očkování či potvrzení o prodělané nemoci COVID 19, čestné prohlášení).

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 14.30 hodin, prezentace nejpozději 20 minut před začátkem závodu.

Startovné

Startovné: 50 Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.5.2021 do 1.6.2021.

Přihlášky je rovněž možné zaslat na e-mail: sokolrosnicka@email.cz, telefonicky: Milan Král 603 164 877 nejpozději do 1.6.2021 do 18.00 hod.

Bez přihlášení předem nebude start umožněn.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou podle současného nařízení vlády uzavřené, nelze využívat..

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a zároveň na webové stránce oddílu www.rosnicka-zabovresky.wz.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu nebo jeho těsné blízkosti.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877

ATLETISPOLU_partneri