ATLETI SPOLU - Plzeň - VIPLZ

ATLETISPOLU_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AKM Viktoria Plzeň

Datum

02.06.2021

Místo

Plzeň

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumil Rodek +420777966547 akmviktoriaplzen@seznam.cz

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Startují závodníci AKM Viktoria Plzeň, příp.pozvaní závodníci (uzavřený závod).

Soutěže

Dorostenci dálka, oštěp 700g
Dorostenky dálka, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši kriket
Atletická přípravka-dívky dálka, kriket
Junioři dálka, oštěp 800g
Žáci dálka, oštěp 600g
Ml. žáci dálka, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně dálka, kriket
Žákyně dálka, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se ponosti.dle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14,50 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.5. do 31.5. do 22:00 hod.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 2.6.2021

Čas Disciplíny
15:20 dálka Jři Finále dálka Dci Finále dálka Žci Finále dálka Žcm Finále kriket Žcm Finále kriket Žkm Finále kriket EleH Finále kriket EleZ Finále
15:50 dálka Dky Finále dálka Žky Finále oštěp 500g Žcm Finále oštěp 600g Žci Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
16:20 dálka Žkm Finále dálka EleZ Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 500g Žky Finále

Další informace

Účastníci odevzdají při vstupu do areálu stadionu pořadatelům čestné prohlášení zákonných zástupců, kopii negativního antigenního testu (ne staršího 72hod) či potvrzením od lékaře o prodělání onemocnění covid-19 !!!!!!!

ATLETISPOLU_partneri