2. kolo OMD ml. žactva a 1. kolo OMD st. žactva

logo_triatlet

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TRIATLET Karlovy Vary z.s.

Datum

10.06.2021

Místo

Karlovy Vary (Západní ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lucie Markusková 734321414 l.markuskova@triatletkv.cz
Hlavní rozhodčí Zdeněk Vojtěch
Technický ředitel Oldřich Dvořák
Řídící soutěže družstev Jacek Přibáň
Lékař Evelina Neckářová
Časomíru zajišťuje Triatlet Karlovy Vary
Výsledky zpracoval Triatlet Karlovy Vary

Startují

ročníky 1931 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 1931 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011

vložený OPEN závod muži, ženy: 800 m, koule, oštěp, výška - jen pro závodníky KKAS - Karlovarského kraje. 

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky oštěp 500g
Juniorky oštěp 600g
Junioři koule 6kg, oštěp 800g
Muži 800 m, výška, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 800 m, výška, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Štafety se hlásí na místě na předepsaných kartičkách


Časový pořad je orientační a může být upravován podle aktuální situace při závodě.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15 hodin.  Vedoucí družstev jsou povinni nahlásit všechny závodníky, kteří nenastoupí k soutěži. nejpozději do 15,30 hodin. Vedoucí družstev odevzdají řídícímu pracovníkovi přehled startujícíh. St. žactvo také soupisku k soutěži družstev. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 8.6.2021 do 20:00 hodin. Dohlášky po tomto termínu nejsou možné, ani na místě ! 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo hlavní závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli .

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a budou průběžně na webu online během závodu.

Časový pořad

čtvrtek, 10.6.2021

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Žci výška Žcm výška Žci výška M Finále dálka Žky dálka Žkm oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Žci oštěp 600g Ž Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále oštěp 800g Jři Finále
16:10 100 m př. Žky
16:20 60 m př. Žkm
16:30 60 m př. Žcm
16:40 60 m Žky 60 m Žkm
16:50 koule 2kg Žkm koule 3kg Žky koule 4kg Ž Finále
16:55 60 m Žci 60 m Žcm
17:00 výška Žky výška Žkm výška Ž Finále dálka Žci dálka Žcm
17:15 800 m Žky 800 m Žkm 800 m Ž Běh
17:30 800 m Žci 800 m Žcm 800 m M Běh
17:45 300 m Žky 300 m Žkm koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
18:00 300 m Žci 300 m Žcm
18:20 4x60 m Žkm
18:25 4x60 m Žcm
18:30 4x60 m Žky
18:35 4x60 m Žci

Stravování

Občerstvení možné ve stánku na stadionu.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky přímo před stadionem.

Horizontální logotyp (500x125)