11. Atletická neděle

logo AP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Prachatice

Datum

08.06.2021

Místo

Prachatice (Městský stadion, Prachatice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Plánek 777118239 atletickanedele@topi.cz

Startují

ročníky 1921 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1921 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2010 - 2011

Startují: závodů se mohou zúčastnit registrovaní závodníci, závodů štafet dětí s rodiči i sportovní veřejnost, od ročníku narození 2014. Závodníci budou do jednotlivých disciplín nasazováni podle věkových kategorií. Startující registrovaní závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají jejich mateřské oddíly/kluby. Od neregistrovaných závodnic a závodníků nebude lékařská prohlídka vyžadována - za děti a mládež zodpovídají zákonní zástupci, případně pedagogický nebo trenérský dozor, dospělé závodnice a závodníci startují na vlastní nebezpečí.

rodinná štafeta 4x100m (každá štafeta bude složena ze dvou dospělých a dvou dětí /ročník 2010 a
mladší/ složené max. ze dvou rodin).

Soutěže

Dorostenci 100 m, výška, koule 5kg
Dorostenky 100 m, 100m p 76,2-8,5, výška, koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m, 4x60 m, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 4x60 m, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, plný míč 1kg
Muži 100 m, výška, koule 7,26kg
Ženy 100 m, výška, koule 4kg
Žáci 60 m, 100m p 83,8, výška, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, koule 2kg
Žákyně 60 m, 100m p 76,2-8,2, výška, koule 3kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Rodinná štafeta 4x100m (každá štafeta bude složena ze dvou dospělých a dvou dětí /ročník 2010 a mladší/ složené max. ze dvou rodin).

Vzhledem k současným vládním nařízením a omezením si pořadatel vyhrazuje právo přizpůsobit podmínky konání závodů těmto omezením. Toto přizpůsobení bude vycházet z podmínek platných ke dni konání závodů. Současně žádáme všechny účastníky, aby tato omezení respektovali a dodržovali. Děkujeme za pochopení.

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na Městském stadionu Prachatice od 15:00 hodin v úterý 08.06.2021

Startovné

30 Kč za každou disciplínu, 30 Kč za jednu štafetu; startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově (počet startů x 30 Kč, maximálně tedy 90 Kč za osobu vyjma štafet). Členové pořadatelského klubu startují zdarma. Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

Přihlášky: podávají atletické oddíly/kluby i jednotlivci prostřednictvím webové stránky ČAS www.atletika.cz, ostatní elektronicky na e-mail atletickanedele@topi.cz nejpozději do neděle 07.06.2021 21:00 hodin. Každý účastník může startovat nejvýše ve třech individuálních disciplínách. Závod štafet  – přihlášky na místě 15:00-17:00.

Šatny

Pokud to legislativní opatření povolí, budou zajištěny v objektu sportovní haly v areálu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel NERUČÍ! Stejná situace je i s otevřením veřejných WC v areálu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na hlavní tribuně.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 8.6.2021

Čas Disciplíny
16:05 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 7,26kg M Finále
16:30 plný míč 1kg EleZm Finále plný míč 1kg EleZ Finále
16:45 100m p 83,8 Žci Běh 100m p 76,2-8,2 Žky Běh 100m p 76,2-8,5 Dky Běh
17:00 výška Dky Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále výška Ž Finále
17:05 60 m Žkm Běh
17:15 60 m Žci Běh 60 m Žcm Běh 60 m Žky Běh 60 m EleHm Běh 60 m EleH Běh 60 m EleZm Běh 60 m EleZ Běh plný míč 1kg EleHm Finále plný míč 1kg EleH Finále
17:45 100 m M Běh 100 m Dci Běh 100 m Ž Běh 100 m Dky Běh
18:00 výška Dci Finále výška Žci Finále výška Žcm Finále výška M Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále
18:30 4x60 m EleH Finále 4x60 m Žcm Finále 4x60 m Žkm Finále 4x60 m EleZ Finále
18:45 rodinné štafety 4x100 m

Parkování

Parkování je možné přímo před stadionem.