Oddílové běžecké odpoledne (uzavřený závod)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

03.06.2021

Místo

Tábor (U Stadionu Míru 1579)

Vedoucí činovníci

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 100 m př., 300 m př.
Dorostenky 100 m př., 300 m př.
Juniorky 100 m př.
Muži 100 m, 150 m, 200 m, 800 m
Ženy 100 m, 150 m, 200 m, 800 m
Žáci 60 m, 100 m př., 200 m př.
Ml. žáci 60 m, 800 m
Ml. žákyně 60 m, 800 m
Žákyně 60 m, 100 m př., 200 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Šatny

Nejsou k dispozici.

Časový pořad

čtvrtek, 3.6.2021

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Žky 100 m př. Jky 100 m př. Dky 100 m př. Žci 100 m př. Dci
16:20 60 m Žcm 60 m Žkm 60 m Žci 60 m Žky
16:40 100 m Ž 100 m M
16:55 800 m M 800 m Ž 800 m Žcm 800 m Žkm
17:10 150 m M 150 m Ž
17:25 200 m Ž 200 m M
17:40 200 m př. Žci 200 m př. Žky
17:50 300 m př. Dky 300 m př. Dci