Kontrolní klubové závody

logo oddilu

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Klatovy

Datum

01.06.2021

Místo

Klatovy (Nerudova 947, Klatovy 3)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Vojtěch Koželuh vojta.kozeluh@seznam.cz
Předseda OV Mgr. Lukáš Bešta
Ředitel závodu Mgr. Václav Šelmát vaclavselmat@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lukáš Bešta
Technický ředitel Jiří Bešta
Režie Bc. Jiří Procházka
Výsledky zpracoval Vojtěch Koželuh

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Uzavřené závody. Startují pouze závodnící pořádajícího klubu a pozvaných oddílů. Děkujeme za pochopení. 

Soutěže

Dorostenci tyč, disk 1,5kg
Dorostenky tyč, disk 1kg
Junioři disk 1,75kg
Muži tyč, disk 2kg
Ženy tyč, disk 1kg
Žáci tyč, disk 1kg
Ml. žákyně tyč, disk 0,75kg
Žákyně tyč, disk 0,75kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování v tyči určí pořadatelé podle výkonnosti a počtu závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 15:45 na ploše v prostoru sektoru výšky.

Přihlášky

Podávají pozvané oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.5 do 31.5.2021. Možnost přihlášení pro závodníky pořádajícího klubu na místě nejpozději 20 minut před zahájemí disciplíny. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 20 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole pořadatelům. K dispozici bude erární  schválené závodní náčiní. 

Šatny

Šatny dle aktuálních vládních nařízení nebudou k dispozici. Možnost převlekání na kryté tribuně. Za odložené věci pořadatel neručí. 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 1.6.2021

Čas Disciplíny
16:20 disk 0,75kg Žkm disk 0,75kg Žky disk 1kg Dky disk 1kg Ž disk 1kg Žci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
17:00 tyč M tyč Dci tyč Žci tyč Ž tyč Dky tyč Žky tyč Žkm

Parkování

Na parkovacích místech u vjezdů ke stadionu, parkoviště u zimního stadionu.