1. kolo KPD mladšího žactva Olomouckého kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

02.06.2021

Místo

Olomouc

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dočkal Drahoslav
Hlavní rozhodčí Mgr. Tatjána Jeroušková
Řídící soutěže družstev Kopecký Radek 739 313 935 radek.kopecky@atlas.cz

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Mladší žáci a žákyně ročníků 2008 a 2009, pokud nestartují v družstvech staršího žactva v KPD v roce 2021. Do soutěže nebudou připuštěni mimo soutěž jiné ročníky než výše uvedené.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Všechny běhy včetně 60m se běží na čas. V dálce, kouli, oštěpu a míčku 4 pokusy (platí pro 1.kolo, pro další kola budu upřesňovat po dohodě s pořadatelem). Zvyšování ve skoku vysokém se vždy upřesní na technické poradě.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři AK Olomouc od 13:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do úterý 1.6.2021 do 20:00 hodin.

Registrovaní závodníci přes web ČAS, neregistrovaní včas mailem na pořadatele jednotlivých kol. Maximální počet závodníků a závodnic v družstvu – 20. Oddíl může přihlásit nejvýše 2 závodníky nad maximální počet v družstvu. Start závodníků mimo soutěž bude umožněn po dohodě s pořadatelem a ŘP. Hostování v soutěži mladšího žactva je zakázáno. Výjimka je možná pouze v základní části soutěže u malých klubů KAS Olomouc a to po dohodě s ŘP. Závodníci a závodnice mohou startovat nejvýše ve 3 disciplínách včetně štafet.

Šatny

Šatny ani sprchy nebudou k dispozici.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za cílem a na webu atletika.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajišťuje Český Červený Kříž Olomouc.

Časový pořad

středa, 2.6.2021

Čas Disciplíny
15:00 4x60 m Žkm Běh
15:10 4x60 m Žcm Běh výška Žkm koule 3kg Žcm kriket Žkm kriket Žcm
15:25 60 m př. Žkm Běh dálka Žcm
15:35 60 m př. Žcm Běh
15:50 800 m Žkm Běh
16:00 800 m Žcm Běh
16:15 60 m Žkm Běh výška Žcm koule 2kg Žkm
16:35 60 m Žcm Běh dálka Žkm oštěp 500g Žcm
16:55 300 m Žkm Běh
17:05 300 m Žcm Běh
17:20 150 m Žkm Běh oštěp 400g Žkm
17:35 150 m Žcm Běh

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami AG test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT A ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.