1. kolo MMaS družstev juniorů a juniorek + MMaS jednotlivců juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

05.06.2021

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Kopecký Radek
Hlavní rozhodčí
Tomáš Dočkal
Řídící soutěže družstev
Šoba Josef, Černý Ladislav
Hlasatel
Vrzala Pavel

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Po konzultaci s řídícím J.Šobou, ředitelem závodu a "odborníky naší atletické kanceláře" upřesňuji pro přihlášky na výše uvedený "kombinovaný závod" :

1) všichni se standartně přihlašují přes systém ČAS (https://online.atletika.cz/prihlaska/Registration/Index?id=50080)
2) všichni přihlášení členové družstev jsou automaticky přihlášeni do MMaS jednotlivců
3) ostatní se na MMaS jednotlivců přihlašují se statutem "mimosoutěž", který značí, že nejsou v dané disciplíně "bodováni"
Mimo bodování nelze přihlásit dorostenecké kategorie a to ani členy družstev - jedná se o MMaS juniorů !
4) postup do finále A/B(resp.C) běhu na 100m bude určen dle časů a to bez ohledu na statut "body/MS", tak aby bylo ve finálové fázi minimálně 12 závodníků bojujících o prvních deset bodovaných míst
5) postup do finále vrhů/hodů/horizontálnách skoků bude opět určen podle výkonu všech "body/MS" a počet účastníků finále bude případně navýšen tak, aby bylo zastoupeno 8 závodníků bojujících o body

Případné detaily, vyjímky,...budou doladěny na poradě vedoucích po finální úpravě "přehledu startů" v 9:30 v klubovně AK.

Prosíme o seriozní přístup k přihláškám MS, aby nedocházelo k přílišnému navýšení počtu závodníků.

Děkuji a přeji všem pěkný zbytek dne a přijemné počasí do dalších tréninkových a závodních dnů,Drahoš Dočkal

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly od 09:00 hodin.

Porada vedoucích družstev proběhne v klubovně v 1. patře atletické haly v 9:30 hodin.

Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí, a označení závodníků, kteří nejsou v soutěžícím oddílu registrováni podle části první směrnice ČAS č. 8/2009. Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je parafuje, jeden výtisk předá závodní kanceláři a jeden výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva.

Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (dále jen „kartičky“). Předání opraveného výtisku přihlášky závodní kanceláři se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pátku 4.6. do 20.00 hodin.

Prezentace

Přímo na sektoru u rozhodčích disciplíny 15 minut před začátkem soutěže

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílem.

Šatny

Šatny a sprchy nebudou jsou k dispozici.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za cílem a online na webu www.atletika.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Mistrovství Moravy a Slezka jednotlivců:
První 3 závodníci v každé disciplině obdrží medaile a diplomy v rámci MMaS jednotlivců.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli za cílem a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje ČČK a bude umístěna na začátku hlavní tribuny.

Časový pořad

sobota, 5.6.2021

Čas Disciplíny
10:30 tyč Jky dálka Jři kladivo 6kg Jři oštěp 600g Jky
10:45 100 m Jky Rozběh
11:00 100 m Jři Rozběh
11:15 800 m Jky Běh
11:30 800 m Jři Běh výška Jři
11:45 100m p 83,8 Jky Běh
12:00 110m p 99,1 Jři Běh kladivo 4kg Jky oštěp 800g Jři
12:15 100 m Jky Finále
12:30 100 m Jři Finále dálka Jky
12:45 400 m Jky Běh
13:00 400 m Jři Běh
13:15 3000m p 76,2 Jky výška Jky tyč Jři
13:30 3000 m Jky koule 6kg Jři disk 1kg Jky
13:45 3000m p 91,4 Jři
14:00 5000 m Jři trojskok Jři
14:30 400m p 76,2 Jky Běh
14:45 400m p 91,4 Jři Běh
15:00 200 m Jky Běh koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:15 200 m Jři Běh
15:30 1500 m Jky Běh trojskok Jky
15:45 1500 m Jři Běh
16:00 4x100 m Jky Běh
16:15 4x100 m Jři Běh
16:30 4x400 m Jky Běh
16:45 4x400 m Jři Běh

Stravování

Prodej občerstvení na stadionu je zakázáno.

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.