Skok vysoký pro nejmladší atlety

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

02.06.2021

Místo

Rudná (Masarykova 878/115, 252 19 Rudná)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Pavlíček
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Maximální počet zúčastněních v kategorie je stanoven na 12, přičemž přednost mají domácí závodnici.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši výška
Atletická minipřípravka-hoši výška
Atletická přípravka-dívky výška
Atletická minipřípravka-dívky výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Závodnici klubu Atletik Rudná startují zdarma. Závodnicí z jíních klubu zaplatí startovné ve výší 100,- Kč.

Přihlášky

 Přihlášky zasílat elektronickou poštou na e-mail: arzavody@seznam.cz  do 19.00 hod. dne 1.6.2021. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v ___ Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 2.6.2021

Čas Disciplíny
16:15 výška EleHm Finále výška EleZm Finále
17:15 výška EleZ Finále výška EleH Finále

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou průběžně aktualizovaní. U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Pro rozcvičování využívejte označené prostory.

Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.