2. kolo PPD staršího žactva, sk. B

Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

17.06.2021

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Martin Cvetler
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Řídící soutěže družstev Pavel Javůrek 734 419 472 paveljavurek@centrum.cz
Lékař MUDr. Judita Králíková
Časomíru zajišťuje Ing. Jan Šíp
Výsledky zpracoval Mgr. Ing. Kateřina Turková a Tomáš Pelc

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Zúčastněná družstva

TJ Dukla Praha

ŠAK Novoborská Praha

ATLETIK RUDNÁ

ASK Slavia Praha „A“

ASK Slavia Praha „B“

Spartak Praha 4

ŠSK Újezd nad Lesy-Praha

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se podle soutěžního řádu uvedeného v částech II. a III. brožury Pražské atletické soutěže 2021 a Pravidel atletiky.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.

Disk proběhne na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením soutěže, rozhodčím a funkcionářům závodů.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 15:30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do středy 16. 6. 2021 do 22:00 hodin.

V přihlášce se uvedou i závodníci, resp. závodnice, které vedoucí družstev přihlašují k soutěži „mimo bodování“ (takové závodníky, resp. závodnice, označí v poznámce MB).

Štafety přihlašují vedoucí družstev písemnou formou na předepsaném formuláři, který je ke stažení na webové stránce PAS (http://www.pas-atletika.cz), v závodní kanceláři ve čtvrtek 17. 6. 2021 do doby určené řídícím pracovníkem.

Případné škrty předají vedoucí družstev řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři ve čtvrtek 17. 6. 2021 do 16:15 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m a 1500 m př. obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozcvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhá disk!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

V tribuně atletického stadionu nebudou k dispozici šatny ani sprchy, otevřeny zde budou pouze toalety a vstup je možný jen s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor apod.) kryjícím nos a ústa.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

čtvrtek, 17.6.2021

Čas Disciplíny
17:00 200 m př. Žky výška Žky tyč Žky dálka Žci disk 1kg Žci oštěp 500g Žky
17:15 200 m př. Žci
17:30 60 m Žky
17:45 60 m Žci
18:00 800 m Žky
18:10 800 m Žci
18:20 1500 m př. Žky výška Žci tyč Žci dálka Žky disk 0,75kg Žky oštěp 600g Žci
18:35 1500 m př. Žci
18:50 300 m Žky
19:05 300 m Žci
19:20 4x60 m Žky
19:35 4x60 m Žci

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu atletického stadionu zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha důrazně žádám všechny účastníky o důsledné dodržování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 platného v době konání závodů!

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Ing. Martin Cvetler

ředitel závodů