1. kolo KPD mladšího žactva JmKAS, sk. A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

08.06.2021

Místo

Brno

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ladislav Zouhar 608874235 mslavia@email.cz
Hlavní rozhodčí Lubomír Křivánek
Řídící soutěže družstev Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Hlasatel Jiří Proch
Lékař Anna Freibergerová
Časomíru zajišťuje Petr Marčík 608266551 marcikp@seznam.cz
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Přípravka ročníku 2010 smí startovat v družstvech mladšího žactva, pouze pokud je registrována v souladu s řády ČAS (mladšímu žactvu je povolen start v družstvu staršího žactva, avšak bez možnosti návratu do mladšího žactva).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící soutěže podle výkonnosti. V dálce, kriketu a kouli 3 pokusy pro všechny!
Soutěží se podle pravidel atletiky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena pro vedoucí družstev od 15:00 hodin v klubovně v 1. patře hlavní budovy.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.6. do 7.6. 2021 do 18:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, dle pokynů pořadatele. Plochu fotbalového hřiště možno užívat pouze po jejím vnějším obvodu!

Šatny

Šatny vč. WC jsou k dispozici v přízemí hlavní budovy pod tribunou. Možnost využití venkovního WC.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v areálu stadionu u vstupní brány.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři řídící soutěže s hlavním rozhodčím.

Protesty

Protesty, týkající se sporných otázek, které vznikly v průběhu závodu, musí být řešeny v souladu s pravidly atletiky.

Protest musí být podán ihned vrchnímu rozhodčímu disciplíny, nejpozději však do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků závodu. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího disciplíny, se podává písemně, společně s platbou ve výši 300,- Kč, odvolací komisi, složené zpravidla z hlavního rozhodčího, ředitele závodů a řídícího pracovníka. Při zamítnuti odvolání, propadá vklad ve prospěch JmKAS.

Zdravotní služba

bude zajištěna.

Časový pořad

úterý, 8.6.2021

Čas Disciplíny
15:00
16:00 60 m př. Žcm Finále výška Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále
16:15 60 m př. Žkm Finále dálka Žcm Finále
16:30 60 m Žkm Finále kriket Žcm Finále
17:00 60 m Žcm Finále
17:20 výška Žcm Finále
17:30 800 m Žcm Finále kriket Žkm Finále
17:50 800 m Žkm Finále dálka Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
18:00 150 m Žcm Finále
18:30 150 m Žkm Finále
19:00 4x60 m Žcm Finále
19:10 4x60 m Žkm Finále

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky možné v okolních ulicích, ztížené podmínky.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje možnost v závěru časového pořadu jeho urychlení, na což by vedoucí družstev a závodníky upozornil rozhlasem.

Logo JMKAS Velke (2)