Semifinále MMaS družstev mladšího žactva

Logo_AC_MSlavia (002)

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

26.09.2021

Místo

Brno (Vojtova 1020/12c)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Proch 777136914 jiriproch0@gamil.com
Hlavní rozhodčí Ladislav Zouhar
Technický ředitel Jan Dvořák
Řídící soutěže družstev Jarmila Hynková 777 687 844 hynkova.jarka@seznam.cz
Lékař MUDr. Veronika Dlugošová
Časomíru zajišťuje AC Moravská Slavia Brno

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ŘP podle výkonnosti. V ostatních technických disciplínách mají všichni závodníci a závodnice tři pokusy, prvních osm postupuje do finále.

Počet startujících v běhu na 150 m je omezen nejvýše na 24 závodníků a závodnic.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

bude otevřena pro vedoucí družstev v klubovně v 1. patře od 9.00 hodin. Technická porada bude v 9.30 tamtéž.

Přihlášky

Podávají vedoucí družstev na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20. 9. 2021 do 24. 9. 2021 20:00.

Šatny

budou k dispozici v budově pod hlavní tribunou. Šatny slouží pouze k převlékání, pořadatel neručí na věci v šatně uložené.

Výsledky

budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za cílem. Průběžné pořadí družstev pravidelně oznamováno hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

Zdravotní služba

bude zajištěna.

Časový pořad

neděle, 26.9.2021

Čas Disciplíny
09:00 ZAČÁTEK PREZENTACE
09:55 60 m př. Žcm Finále
10:00 Ml. žákyně, skok daleký, sk. B
10:05 výška Žkm Finále
10:10 oštěp 500g Žcm Finále
10:15 60 m př. Žkm Finále
10:30 60 m Žcm Rozběh
11:00 60 m Žkm Rozběh
11:15 oštěp 400g Žkm Finále
11:20 výška Žcm Finále
11:25 Ml. žákyně, skok daleký, sk. A
11:30 800 m Žcm Finále
11:45 800 m Žkm Finále
12:00 300 m Žcm Finále
12:10 koule 2kg Žkm Finále
12:30 kriket Žcm Finále
12:45 300 m Žkm Finále
12:55 Ml. žáci, skok daleký, sk. A
13:00 koule 3kg Žcm Finále
13:20 kriket Žkm Finále
13:35 60 m Žcm Finále
13:40 60 m Žkm Finále
13:50 150 m Žcm Finále
14:10 Ml. žáci, skok daleký, sk. B
14:45 150 m Žkm Finále
15:30 1500 m Žcm Finále
15:40 1500 m Žkm Finále
15:45 4x60 m Žcm Finále
16:00 4x60 m Žkm Finále