2. kolo Krajské ligy atletických přípravek JmKAS, sk. B

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.

Datum

17.06.2021

Místo

Blansko (Atletický stadion Blansko, Mlýnská ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ellinger Ondřej 724 979 247 info@atletikablansko.cz
Hlavní rozhodčí Gabriela Ellingerová
Technický ředitel Nečas Jan necas@atletikablansko.cz
Řídící soutěže družstev Tajovská Kateřina katkatajovska@email.cz
Časomíru zajišťuje Pokorný Jan
Výsledky zpracoval Pokorný Jan

Startují

ročníky 2010 - 2018
ročníky 2010 - 2018
ročníky 2010 - 2020

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Mix 4x60 m

Technická ustanovení

V dálce budou pouze 3 pokusy pro všechny, měří se z místa odrazu. V hodu míčkem budou 3 pokusy pro každého, hází se hned po sobě.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15 hodin v buňce na stadionu vedle hlavní tribuny 

Přihlášky

Podávají oddíly pořadateli na email info@atletikablansko.cz do 16.6.2021 do 20:00 hod na zaslaném formuláři, registrované závodníky je vhodné zároveń současně přihlašovat přes registrační systém atletika.cz. Na místě budou možné už pouze škrty.

Dle propozic je umožněn start  max 2 náhradníků - 1 chlapec a 1 dívka z každého družstva, které je nutno nahlásit přímo na místě v závodní kanceláři půl hodiny před začátkem závodů.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion. Šatny slouží pouze k převlékání, pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli umístěné na buňce vedle hlavní tribuny.
 

Časový pořad

čtvrtek, 17.6.2021

Čas Disciplíny
15:00 Otevření závodní kanceláře
15:30 Porada vedoucích
16:00 60 m EleH dálka EleZ
16:40 60 m EleZ kriket EleH
17:20 300 m EleH kriket EleZ
17:45 300 m EleZ dálka EleH
18:30 4x60 m Mix

Parkování

Parkování je možné na přilehlých parkovištích v okolí stadionu. Vstup na stadion bude umožněn pouze hlavní branou.

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí aktuálním usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR platném v den konání závodu.

Vedoucí družstva je povinen předložit čestné prohlášení dle pokynů JmKAS, že všichni členové družstva, kteří se závodu účastní, splňuji aktuální podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR!

LogoVelke