Krajský přebor mužů

baner Bílina1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Bílina

Datum

08.06.2021

Místo

Bílina

Vedoucí činovníci

Technický delegát Zdeněk Brůžek 607 117 690 zdenek.bruzek@3zscv.cz
Ředitel závodu JUDr. Jaromír Říha 724 205 208 jaromir.riha@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Rudolf Trubač
Časomíru zajišťuje AK Bílina - Milan Holcr 606 879 207 milan.holcr@seznam.cz
Výsledky zpracoval Milan Holcr 606 879 207 milan.holcr@seznam.cz

Startují

ročníky 1931 - 2007

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Závodí se dle pravidel atletiky, Soutěžní brožury 2021 a těchto propozic.
Na krajských přeborech mohou startovat závodníci v neomezeném počtu disciplín až do kategorie dorostu. V kategorii staršího žactva je povolen start ve třech disciplínách včetně štafety.
Starty mimo soutěž jsou povoleny pouze pro závodníky z jiných krajů.
Vyhlašování vítězů bude probíhat průběžně během závodů.

Závodníci, rozhodčí, trenéři a všichni ostatní funkcionáři jsou povinni před vstupem na stadion odevzdat pověřenému činovníkovi "Čestné prohlášení o bezinfekčnosti". Bez tohoto jim nebude umožněn vstup na stadion.
Čestné prohlášení je ke stažení ZDE.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15:30 hodin v budově na stadionu.

Startovné

Startovné činí 50,- Kč za přihlášeného závodníka.
Start mimo soutěž, pouze pro závodníky z jiných krajů, startovné 100, - Kč za přihlášenou disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 6.6.2021 - 20:00 hodin.
Včetně štafet.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v parku na Kyselce nebo na stezce podél řeky Bílina.

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v hangáru.

Šatny

Šatny budou k dispozici pouze pokud to nařízení vlády dovolí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stěně hangáru. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna na stadionu.

Časový pořad

úterý, 8.6.2021

Čas Disciplíny
16:30 400 m př. M Běh tyč M Finále dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále
16:45 100 m M Rozběh
17:00 5000 m M Finále
17:25 110 m př. M Běh
17:35 100 m M Finále výška M Finále trojskok M Finále koule 7,26kg M Finále oštěp 800g M Finále
17:45 800 m M Finále
18:05 1500 m M Finále
18:20 400 m M Běh
18:30 disk 2kg M Finále
18:40 200 m M Běh
19:00 4x100 m M Běh

Další informace