Krajský přebor mladšího žactva a elévstva

baner Bílina

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Bílina

Datum

19.06.2021

Místo

Bílina

Vedoucí činovníci

Technický delegát Luděk Toman 724 302 254 tomanl@volny.cz
Ředitel závodu Alexandra Adlerová
Hlavní rozhodčí Rudolf Trubač
Časomíru zajišťuje AK Bílina - Milan Holcr 06 879 207 milan.holcr@seznam.cz
Výsledky zpracoval Milan Holcr 606879207 milan.holcr@seznam.cz

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Závodí se dle pravidel atletiky, Soutěžní brožury 2021 a těchto propozic.
Starty mimo soutěž jsou povoleny pouze pro závodníky z jiných krajů.
V kategorii mladšího žactva je povolen start ve dvou individuálních disciplínách a štafetě.
V kategorii elévů ve dvou individuálních disciplínách a popřípadě štafetě v kategorii mladšího žactva.
Vyhlašování vítězů bude probíhat půběžně během závodů.

Přihlašování na místě před závodem není možné.
 

Závodníci, rozhodčí, trenéři a všichni ostatní funkcionáři jsou povinni před vstupem na stadion odevzdat pověřenému činovníkovi "Čestné prohlášení o bezinfekčnosti". Bez tohoto jim nebude umožněn vstup na stadion.
Čestné prohlášení je ke stažení ZDE. Pokud nařízení vlády v době závodu nestanoví jinak.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 09:00 hodin v budově na stadionu.

Startovné

50 Kč za přihlášeného závodníka.
100 Kč pro závodníky z jiných krajů za každou disciplínu.
Poplatky za startovné musí být uhrazeny v závodní kanceláři před zahájením přeboru, platba je možná též bankovním převodem na účet klubu AK Bílina.
Startovné se neplatí v případě, že klub nebo závodník přinese potvrzení od lékaře těsně před závodem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.06.2021 - 00:00 hodin do 17.06.2021 - 20:00 hodin.

Včetně štafet.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v parku na Kyselce nebo na stezce podél řeky Bílina.

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v hangáru.

Šatny

Šatny budou k dispozici pouze pokud to nařízení vlády dovolí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stěně hangáru. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna na stadionu.

Časový pořad

sobota, 19.6.2021

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm Běh dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále kriket Žkm Finále
10:10 60 m př. Žkm Běh
10:20 60 m EleH Rozběh
10:40 60 m EleZ Rozběh kriket Žcm Finále
11:00 dálka EleH Finále koule 2kg Žkm Finále
11:05 60 m Žcm Rozběh
11:20 kriket EleH Finále
11:30 60 m Žkm Rozběh
12:00 60 m EleH Finále výška Žkm Finále kriket EleZ Finále
12:05 60 m EleZ Finále
12:10 60 m Žcm Finále dálka EleZ Finále
12:15 60 m Žkm Finále
12:25 800 m Žcm Běh
12:35 800 m Žkm Běh
12:50 600 m EleH Běh oštěp 400g Žkm Finále
13:00 600 m EleZ Běh
13:10 150 m Žcm Běh
13:20 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
13:30 150 m Žkm Běh
13:50 1500 m Žcm Běh oštěp 500g Žcm Finále
14:00 1500 m Žkm Běh
14:10 300 m Žcm Běh
14:30 300 m Žkm Běh
14:50 4x60 m Žcm Běh
15:00 4x60 m Žkm Běh