Oblastní Přebor ČOS v pětiboji mladšího žactva

opava-admin

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

10.06.2021

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák
Hlavní rozhodčí Mgr. Marta Kovářová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 1931 - 2005
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Muži 800 m, 1500 m
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

100Kč na závodníka vybraného z přihlášek na webu ČAS se platí při prezentaci v závodní kanceláři v budově SOU.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 9.6. do 23 hodin

Šatny

Šatny nejsou k dispozici, WC v budově SOU

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz hned po závodě.

Zdravotní služba

 Zdravotnice Zdena Reichlová bude po dobu závodů v kanceláři Sokola ve vedlejší budově SOU.

Časový pořad

čtvrtek, 10.6.2021

Čas Disciplíny
14:30 pětiboj Žkm
14:45 pětiboj Žcm
15:30 1500 m M
17:20 800 m M

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.