Krajský přebor jednotlivců staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

20.06.2021

Místo

Liberec (Sport Park Liberec)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vít Zákoucký
Ředitel závodu František Párys
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Lékař Petr Jenka
Časomíru zajišťuje Matěj Chvála
Výsledky zpracoval Lenka Landová 722738090 atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Start je umožněn i mladšímu žactvu - ročník narození 2008 - pouze ve štafetách (max 2 závodníci ve štafetě)

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 110m p 106,7, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Základní výšky:       výška        tyč 
žáci                          140          220 
žákyně                     125          180 

Kladivo žáků a žákyň se hází na vrhačské louce, cca 200 m od stadionu. 

Vedoucí z každého oddílu předloží při prezentaci podepsané hromadné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, že účastníci akce splňují aktuální hygienické podmínky pro účast v soutěži. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kamerovém domku na tribuně od 8:45 hodin. 

Startovné

Startovné 70,- Kč za start

Závodníci startující mimo KP platí dvojnásobné startovné

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.6. 8:00 do 19.6. 20:00 hodin.  

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlých sektorech.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v cílovém prostoru v domečku.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici na tribuně, slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za případné ztráty. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na kamerovém domku. 

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na kamerovém domku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Stanoviště zdravotnického dozoru je v cílovém prostoru v automobilu VZS.

Časový pořad

neděle, 20.6.2021

Čas Disciplíny
09:30 1500m p 76,2 Žci Běh 1500m p 76,2 Žky Běh
09:45 tyč Žci
10:00 4x60 m Žky výška Žky disk 0,75kg Žky kladivo 4kg Žci
10:10 4x60 m Žci
10:20 60 m Žky Rozběh
10:35 60 m Žci Rozběh
10:50 800 m Žky Běh dálka Žci disk 1kg Žci kladivo 3kg Žky
11:00 800 m Žci Běh tyč Žky
11:10 100m p 76,2-8,2 Žky Běh
11:20 110m p 106,7 Žci Běh
11:30 60 m Žky Finále výška Žci
11:40 60 m Žci Finále koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
11:50 300 m Žky Běh dálka Žky
12:00 300 m Žci Běh
12:10 1500 m Žky Běh
12:20 1500 m Žci Běh
12:30 200m p 76,2 Žky Běh koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
12:40 200m p 76,2 Žci Běh
12:50 150 m Žky Běh
13:05 150 m Žci Běh
13:20 4x300 m Žci Běh
13:30 4x300 m Žky Běh

Stravování

Občerstvení lze zakoupit v restauraci Stadion.

Další informace

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ.