KP starších žákyň MSK

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření Moravskoslezského KAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

09.06.2021

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Šimek
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 2000 m př.
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Více informací o podmínkách konání sportovních akcí najdete na stránkách Národní sportovní agentury a na stránkách Vlády ČR.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 13.30 hod.

Startovné

Při prezentaci v závodní kanceláři za každou závodnici 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6.2021 do 8.6.2021 do 20.00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Kontrola náčiní

Závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v prostoru startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách stadionu a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na rozcvičovacím stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostorách hlavní tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

středa, 9.6.2021

Čas Disciplíny
15:00 kladivo 3kg Žky chůze 3000m Žky
15:30 100 m př. Žky tyč Žky dálka Žky
15:45 800 m Žky koule 3kg Žky
16:00 60 m Žky oštěp 500g Žky
16:20 1500 m Žky
16:30 300 m Žky
16:40 1500 m př. Žky výška Žky
16:47 2000 m př. Dci
17:00 200 m př. Žky disk 0,75kg Žky
17:10 150 m Žky
17:25 4x60 m Žky
17:35 4x300 m Žky