2.kolo soutěže družstev staršího žactva MSK

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

29.06.2021

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Řídící soutěže družstev Korbel Jaromír
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Více informací o podmínkách konání sportovních akcí najdete na stránkách Národní sportovní agentury a na stránkách Vlády ČR.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14.00 hod.hodin v místnosti za cílem na hlavním stadionu.

Technická porada proběhne ve 14,30 v závodní kancelář. Vedoucí jednotlivých družstev provedou pouze škrty  a upřesní složení štafet.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 22.6.2021 do 28.6.2021 do 18.00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v prostoru startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném množství a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli  na rozcvičovacím stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

úterý, 29.6.2021

Čas Disciplíny
14:30 Technická porada
15:30 100m p 76,2-8,2 Žky tyč Žci dálka Žky disk 0,75kg Žky kladivo 4kg Žci
15:50 100m p 83,8 Žci
16:00 800 m Žky
16:10 800 m Žci
16:20 60 m Žky výška Žky disk 1kg Žci kladivo 3kg Žky
16:30 60 m Žci
16:50 300 m Žky tyč Žky dálka Žci
17:00 300 m Žci koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
17:10 1500 m Žky
17:20 1500 m Žci
17:30 1500m p 76,2 Žky
17:40 1500m p 76,2 Žci výška Žci
17:50 200m p 76,2 Žky
18:00 200m p 76,2 Žci koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
18:20 150 m Žky
18:30 150 m Žci
18:50 4x300 m Žky
19:00 4x300 m Žci

Stravování

Bude otevřený bufet v prostoru průchodu mezi tribunou a rozcvičovacím stadionem.

Další informace

Soutěže ve vrhu koulí a hodu kladivem budou probíhat na vrhačském hřišti.