Večerní mítink 100m, 200, 1500m, oštěp, disk,výška

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Baník Stříbro, spolek

Datum

05.06.2021

Místo

Stříbro (Palackého 1269, Stříbro)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Alexandr Matulka 606647337 alexandr@matulka.cz
Hlavní rozhodčí Martin Nedbal
Technický ředitel Veronika Matulková veronika@matulka.cz
Časomíru zajišťuje Pavel Průša prusa@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval Pavel Průša prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 1931 - 2009
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

 

 

Soutěže

Dorostenci disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky oštěp 500g
Junioři disk 1,75kg
Muži 100 m, 200 m, 1500 m, výška, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 1500 m, výška, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně disk 0,75kg

Technická ustanovení

Běžecké disciplíny jsou vypsány pro všechny kategorie.

Soutěže v hodu diskem a oštěpem proběhnou společně.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru cíle od 17:30

Startovné

Startovné 50Kč/disciplína. Bude hrazeno na základě faktury.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (www.atletika.cz),  do 4.6.2021 do 20:00.

Šatny

Z nařízení vlády uzavřené, nelze využívat.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 5.6.2021

Čas Disciplíny
17:45 disk 0,75kg Žky disk 1kg Ž Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
18:00 100 m Ž Běh výška M Finále výška Ž Finále
18:15 100 m M Běh
18:30 1500 m Ž Běh
18:45 1500 m M Běh
19:00 200 m Ž Běh oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Běh oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Běh
19:15 200 m M Běh

Další informace

!!!!!!! Vedoucí výpravy odevzdá při vstupu do areálu stadionu pořadatelům za každého závodníka čestné prohlášení zákonných zástupců, kopii negativního antigenního testu (ne staršího 72hod) či potvrzením od lékaře o prodělání onemocnění covid-19 !!!!!!!

Bez toho nebude umožněn vstup na atletickou dráhu a tribunu. 

 

Prohlášení zde:

Prohlášení zákonného zástupce

Prohlašuji, že syn/dcera: _____________________________________nar.: ______________________ je bez klinických známek onemocnění COVID-19 a současně: x

a) absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

d) se jedná o žáka, který v tomto týdnu podstupuje pravidelné preventivní antigenní testy ve škole v rámci účasti na vzdělávání v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a poslední výsledek byl negativní.

 

Ve: __________________________________ dne: _____________________

 

Podpis zákonného zástupce: _______________________________________