Krajský přebor jednotlivců mladšího žactva

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

06.06.2021

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Bohuslava Váňová
Ředitel závodu Stanislav Gryc 736540478
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Upozornění : Jiné věkové kategorie nemohou startovat

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu..

VEDOUCÍ DRUŽSTVA PŘEDLOŽÍ PŘI VSTUPU NA STADION "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ" K OPATŘENÍM "COVID" za oddíl.

Pořadatel upozorňuje na povinnost účastníků závodů dodržovat veškerá vládní opatření.

 Jiným osobám než závodníkům, rozhodčím, trenérům a činovníkům (včetně technické čety) nebude na stadion umožněn vstup.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 09.00 hodin v místosti u tribuny

Startovné

50 Kč za individuální disciplínu

50 Kč za štafetu 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pátku 4.6. 2021 20.00 hod. Nebudou povoleny starty MS.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v: blízkosti stadinu na Sokoském ostrově

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti vpravo od vchodu na stadion.

Šatny

Vzhledem k současné sitauci bude upřsněno v den závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 8.  pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 8.7  Pravidel atletiky).

Časový pořad

neděle, 6.6.2021

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm výška Žkm dálka Žcm kriket Žkm
10:20 60 m př. Žcm
10:40 800 m Žkm
10:50 800 m Žcm
11:00 60 m Žkm Rozběh kriket Žcm
11:25 60 m Žcm Rozběh
11:30 výška Žcm dálka Žkm
11:50 300 m Žkm
11:55 koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
12:10 300 m Žcm
12:30 60 m Žkm Finále A
12:40 60 m Žcm Finále A
13:00 150 m Žkm koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
13:25 150 m Žcm
13:45 4x60 m Žkm
14:00 4x60 m Žcm

Stravování

Není zajištěno

Parkování

K parkování je možné využít parkoviště u Všesportovní haly na levém břehu Vltavy a odtud přes most na stadion. Parkoviště na Sokolském ostrově je zpoplatněno. Autobusem v žádném případě nelze zajet ke stadionu hned u odbočky u Dlohého mostu. Autobus se u stadionu neotočí a bude muset couvat cca 500m.

Další informace

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/