Oddílové závody

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje T.J. Sokol České Budějovice

Datum

06.06.2021

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Stanislav Gryc 736540478 stanislav.gryc@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 200 m, 300 m př., dálka
Dorostenky 200 m, 300 m př., dálka
Juniorky 200 m, dálka
Junioři 200 m, dálka
Žáci 150 m, 200 m př., dálka
Žákyně 150 m, 200 m př., dálka

Technická ustanovení

Závody jsou otevřeny pouze pro členy AO Sokol Č.B. a pozvané závodníky.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostotrách tribuny od 15,00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.6 18.00 hod do 5.6.   20.00hod

Šatny

Na základě současné situace bude oznámeno v den závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v protoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 6.6.2021

Čas Disciplíny
15:00 200 m př. Žky
15:05 200 m př. Žci
15:10 dálka Žky dálka Dky dálka Jky
15:15 300 m př. Dky
15:20 300 m př. Dci
15:30 150 m Žci 150 m Žky
15:40 dálka Žci dálka Dci dálka Jři
15:50 200 m Dky 200 m Jky
16:00 200 m Dci 200 m Jři

Další informace

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozpisu.