1. kolo Krajské soutěže družstev staršího žactva Olomouckého kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Hranice, z.s.

Datum

03.06.2021

Místo

Hranice (Žáčkova 1442, 753 01 Hranice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milas Jan
Hlavní rozhodčí Klára Úlehlová
Řídící soutěže družstev Hynková Jarmila
Časomíru zajišťuje AK Olomouc
Výsledky zpracoval Podjukl Zdeněk

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Do soutěže nebudou připuštěni mimo soutěž jiné ročníky než výše uvedené.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Všechny běhy včetně 60m se běží na čas. V dálce, kouli, oštěpu, disku, kladivu 3 pokusy a finále. Zvyšování ve skoku vysokém se upřesní na technické poradě. V případě velkého počtu přihlášených v disciplíně může pořadatel po dohodě s ŘP přistoupit k rozdělení na skupinu A (3+3 pokusy) a B (pouze 3 pokusy).

Závody se řídí dle platných hygienických opatření. Podmínkou účasti je lékařská prohlídka ne starší jednoho roku (odpovídá vysílající složka).

Aktuálně nesoutěžící jsou bráni jako diváci a musí se pohybovat mimo soutěžní plochu. Všichni nesoutěžící, tedy trenéři a závodníci čekající na svou disciplínu musí po celou dobu nosit ochranu dýchacích cest a dodržovat platná pravidla o rozestupech. Prosím vedoucí družstev, aby se se svými družstvy rozmístili na všech tribunách a okolních plochách kolem stadionu.

Dále musí být všichni účastníci testováni a nesmí mít příznaky onemocnění Covid-19. Čestné prohlášení, které musí předložit každý účastník, rozeslala řídící soutěže mailem. Za děti musí toto čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce. Toto čestné prohlášení vybere pořadatel od každého vedoucího družstva.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Přihlášky elektronicky na www.atletika.cz od pondělí 31.5. do středy 2.6. do 20,00.

Případně neregistrovaní závodníci mailem na atletika.hranice@seznam.cz

Maximální počet závodníků a závodnic v družstvu – 20. Oddíl může přihlásit nejvýše 2 závodníky nad maximální počet v družstvu. Start závodníků mimo soutěž bude umožněn po dohodě s pořadatelem a ŘP. Závodníci a závodnice mohou startovat nejvýše ve 3 disciplínách včetně štafet.

Informace na tel. 777 212 416.

Časový pořad

čtvrtek, 3.6.2021

Čas Disciplíny
15:00 100 m př. Žky Běh tyč Žky Finále tyč Žci Finále kladivo 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
15:10 100 m př. Žci Běh
15:20 60 m Žky Běh
15:35 60 m Žci Běh výška Žci Finále dálka Žky Finále kladivo 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
15:50 800 m Žci Běh
16:10 200 m př. Žky Běh
16:20 200 m př. Žci Běh koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
16:35 300 m Žky Běh
16:40 300 m Žci Běh výška Žky Finále dálka Žci Finále
16:50 1500 m Žky Běh
17:00 1500 m Žci Běh
17:15 150 m Žky Běh
17:20 koule 3kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
17:30 150 m Žci Běh
17:45 4x60 m Žky Běh
17:55 4x60 m Žci Běh