KPJ přípravek Jihočeského kraje

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

05.06.2021

Místo

Jindřichův hradec (Jáchymova 736, Jindřichův Hradec)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Fleischmann 737 232 903 pavel.fleisch@volny.cz
Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., 4x60 m, výška, dálka, kriket, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., 4x60 m, výška, dálka, kriket, plný míč 1kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále běhu na 60 m postoupí 6 nejlepších závodníků / závodnic podle času z rozběhu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8:45 hodin v prostoru nad cílem.

Startovné

Hradí se v závodní kanceláři. O jeho možnosti zaplacení budou informováni účastníci rozhlasem. Startovné je 50 Kč za přihlášenou disciplínu a 50 Kč za přihlášenou štafetu. Start závodníků mimo soutěž není povolen.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 31. 5. 2021 do čtvrtka 3. 6. 2021 do 20:00

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pro závod na 600m obdrží závodníci v prostoru startu před samotným závodem.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno na stadionu v místech, kde neprobíhá v danou chvíli závod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pouze na převlečení.  Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v areálu stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu v areálu stadionu.

Časový pořad

sobota, 5.6.2021

Čas Disciplíny
10:00 50 m př. EleZ Běh výška EleZ Běh dálka EleH Běh kriket EleH Běh plný míč 1kg EleZ Běh
10:20 50 m př. EleH Běh
10:40 60 m EleZ Rozběh
11:10 60 m EleH Rozběh
11:40 600 m EleZ Běh výška EleH Běh dálka EleZ Běh kriket EleZ Běh plný míč 1kg EleH Běh
11:50 600 m EleH Běh
12:10 60 m EleZ Finále
12:20 60 m EleH Finále
12:30 150 m EleZ Běh
13:00 150 m EleH Běh
13:30 4x60 m EleZ Běh
13:40 4x60 m EleH Běh
13:50 Vyhlášení výsledků

Stravování

Bude možné v bufetu na stadionu, případně v nedalekém OD (asijské bistro).

Další informace

Závody proběhnou dle aktuálních opatření MZČR!

Vstup na stadion bude umožněn pouze rozhodčím, závodníkům a trenérskému doprovodu s platným potvrzením o "COVIDu" (splňují jednu z podmínek):

1) Potvrzení o provedeném negativním testu (antigen, PCR, antigen. samotest) - ne starší než 72 hodin, u PCR né starší než 7 dní (např. fotografie, čestné prohlášení, potvrzení o provedení testu).

2) Potvrzení o prodělání nemoci nejdéle před 180 dny.

3) Potvrzení o aplikaci první dávky očkování minimálně před 22 dny.

Za dodržení jedné z podmínek u závodníků a jejich trenérského doprovodu zodpovídá vysílající oddíl. Zástupce oddílu předloží k nahlédnutí potvrzení při prezenci a odevzdá seznam závodníků a trenérského doprovodu (nejedná se o přehled závodníků odevzdaný TD) v závodní kanceláři. Rozhodčí předloží potvrzení platnosti jedné z podmínek řediteli závodu při vstupu na stadion. Jiným osobám než závodníkům, rozhodčím, trenérům a činovníkům (včetně technické čety) nebude na stadion umožněn vstup.