KP jednotlivců juniorů a juniorek, dorostenců a dorostenek

LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

18.09.2021

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Eva Mikulová 775358466 evami@seznam.cz
Ředitel závodu Martin Mikula
Hlavní rozhodčí Ladislav Jasanský
Hlasatel Petr Mikula
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula marmiky@seznam.cz

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Základní výšky: skok vysoký: juniorky a dorostenky 135 cm, junioři a dorostenci 155 cm

                          skok o tyči: juniorky a dorostenky 200 cm, junioři a dorostenci 250 cm.

Odrazové prkno: 9 m - juniorky, dorostenky a dorostenci.

                          11 m - junioři

Soutěže v hodu kladivem proběhnou ve vrhačském areálu Srnčí důl.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 8:30 hodin.

Startovné

Startovné činí 70,- Kč. za disciplínu. Závodníci startující mimo KP platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od soboty 4. 9. 2021 do pátku 17. 9. 2021 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Stanoviště pro kontrolu náčiní bude probíhat v garáži za cílovou rovinkou.

 

Svolavatelna

Prezentace bude probíhat u vrchníka příslušné disciplíny, resp. asistenta startéra, a to běhy 5 minut a technické disciplíny 10 minut před začátkem disciplíny.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli vedle vchodu na stadion.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 18.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Dky 100 m př. Jky výška Dci výška Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
10:05 dálka Dky
10:15 110 m př. Jři 110 m př. Dci
10:30 100 m Dky Finále kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
10:35 100 m Jky Finále
10:40 100 m Dci Finále
10:45 100 m Jři Finále
11:00 800 m Dky 800 m Jky
11:10 800 m Dci 800 m Jři
11:15 tyč Dci tyč Jři tyč Dky tyč Jky
11:20 400 m Dky 400 m Jky
11:30 400 m Dci 400 m Jři
11:40 dálka Jky dálka Dci dálka Jři
11:45 koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Dky disk 1kg Jky
11:50 300 m př. Dci
12:00 výška Dky výška Jky
12:05 300 m př. Dky
12:20 400 m př. Jky 400 m př. Jři
12:40 200 m Dky
12:45 200 m Jky koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
12:50 200 m Dci 200 m Jři
13:00 trojskok Dky trojskok Jky trojskok Dci trojskok Jři
13:10 1500 m Dky 1500 m Jky
13:15 1500 m Dci 1500 m Jři
13:30 4x100 m Dky 4x100 m Jky
13:40 4x100 m Dci 4x100 m Jři
13:50 4x400 m Dky 4x400 m Jky
14:00 4x400 m Dci 4x400 m Jři

Stravování

V prostoru stadionu bude otevřen stánek s občerstvením.

Další informace

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ!!!

Časový pořad může být upraven dle počtu přihlášených závodníků a závodnic.