Uzavřený pětiboj ASK Slavia Praha (vícebojařské závody pro mladší žáky a mladší žákyně)

Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

16.06.2021

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Marek Čepelák 607191668 cepace@seznam.cz

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Závody jsou určeny pouze pro mladší žáky a mladší žákyně, ročníky narození 2008 a 2009, členy ASK Slavia Praha.

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 14.30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Je stanoveno na 100 Kč a hradí se nejpozději 60 minut před startem první disciplíny pětiboje v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci Kalendář akcí", a to do pondělí 14. 6. 2021 do 23.59 hodin.

Šatny

V tribuně atletického stadionu nebudou k dispozici šatny ani sprchy, otevřeny zde budou pouze toalety a vstup je možný jen s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor apod.) kryjícím nos a ústa!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

středa, 16.6.2021

Čas Disciplíny
16:00 pětiboj Žcm
16:20 pětiboj Žkm

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu atletického stadionu zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha důrazně žádám všechny účastníky o důsledné dodržování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 platného v době konání závodů!

Podrobný časový pořad

16:00   60 m př. Žcm

16:20   60 m př. Žkm

16:30   Kriket Žcm

16:50   Kriket Žkm

17:30   60 m Žcm

17:50   60 m Žkm

18:00   Dálka Žcm

18:20   Dálka Žkm

19:20   800 m Žcm

19.40   800 m Žkm

Časový pořad může být upraven podle počtu startujících závodníků a závodnic.

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Mgr. Marek Čepelák

ředitel závodů