Vítkovické překážky

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

03.06.2021

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Legerská Hana
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Časomíru zajišťuje Šulc Augustin
Výsledky zpracoval Legerská Hana

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Žáci 100 m př., 200 m př., 1500 m př.
Ml. žáci 60 m př.
Ml. žákyně 60 m př.
Žákyně 100 m př., 200 m př., 1500 m př.

Technická ustanovení

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Více informací o podmínkách konání sportovních akcí najdete na stránkách Národní sportovní agentury a na stránkách Vlády ČR.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 15:00 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6.2021 do 2.6.2021 do 18,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 3.6.2021

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Žci
16:10 100 m př. Žky
16:20 60 m př. Žcm
16:30 60 m př. Žkm
16:45 200 m př. Žci
16:50 200 m př. Žky
17:00 1500 m př. Žci
17:10 1500 m př. Žky