2. kolo KP družstev přípravek Jihočeského kraje

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

04.09.2021

Místo

Jindřichův hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Řídící soutěže družstev Pavel Fleischmann 737 232 903 pavel.fleisch@volny.cz
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 2010 - 2016
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2010 - 2016

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., výška, dálka, kriket, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., výška, dálka, kriket, plný míč 1kg
Mix 8x100m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Starty mimo soutěž nejsou povoleny!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9:00 hodin v prostoru nad cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 2. 9. 2021 do 20:00.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pro závod na 600m obdrží závodníci v prostoru startu před samotným závodem.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno na stadionu v místech, kde neprobíhá v danou chvíli závod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pouze na převlečení.  Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v areálu stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu v areálu stadionu.

Časový pořad

sobota, 4.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 50 m př. EleZ Běh výška EleZ Běh dálka EleH Běh kriket EleH Běh plný míč 1kg EleZ Běh
10:20 50 m př. EleH Běh
10:40 60 m EleZ Běh
11:05 60 m EleH Běh
11:30 600 m EleZ Běh výška EleH Běh dálka EleZ Běh kriket EleZ Běh plný míč 1kg EleH Běh
11:50 600 m EleH Běh
12:10 150 m EleZ Běh
12:35 150 m EleH Běh
13:00 8x100m Mix
13:15 Vyhlášení výsledků KPD

Stravování

Bude možné v bufetu na stadionu, případně v nedalekém OD (asijské bistro).

Další informace

Závody proběhnou dle aktuálních opatření MZČR!

Vstup na stadion bude umožněn osobám splňujícím jednu z podmínek MZČR podle systému O-T-N. 

Za dodržení jedné z podmínek u závodníků a jejich trenérského doprovodu zodpovídá vysílající oddíl. Zástupce oddílu odevzdá čestné prohlášení potvrzené oddílem při prezenci společně se seznamem závodníků a trenérského doprovodu, kteří se účastní (nejedná se o přehled závodníků odevzdaný TD) v závodní kanceláři. Rozhodčí a technická četa předloží potvrzení platnosti jedné z podmínek řediteli závodu při vstupu na stadion. Osobám nesplňujícím jednu z podmínek dle systému O-T-N nebude umožněn vstup na stadion.