KP MSK jednotlivců – starší žáci

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

09.06.2021

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444
Hlavní rozhodčí Milan Vacula
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenky 60 m, 150 m, 300 m, tyč
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

100Kč na závodníka se platí při prezentaci v závodní kanceláři v budově SOU

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.6. do 8.6. do 23 hodin

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí v 15 hodin předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu za halou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz hned po závodě.

Zdravotní služba

 Zdravotnice Zdena Reichlová bude po dobu závodů vedle záv. kanceláře v tělocvičně

Časový pořad

středa, 9.6.2021

Čas Disciplíny
15:30 100 m př. Žci Běh 1 výška Žci kladivo 4kg Žci
15:45 800 m Žci Běh 1
16:00 60 m Žci Běh 1 tyč Žci
16:05 60 m Dky Běh 1
16:15 1500 m Žci Běh 1
16:30 300 m Žci Běh 1 tyč Dky dálka Žci oštěp 600g Žci
16:35 300 m Dky Běh 1
17:00 1500 m př. Žci Běh
17:30 150 m Žci Běh 1 koule 4kg Žci
17:35 150 m Dky Běh 1
17:45 3000 m Žci Běh
18:00 200 m př. Žci Běh 1
18:30 4x60 m Žci Běh 1 disk 1kg Žci
19:00 4x300 m Žci Běh 1

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.