2. kolo MPD mladšího žactva, skupina C

logo ATHOS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.

Datum

24.06.2021

Místo

Praha - Hostivař (Bruslařská ul., Praha 10, Hostivař, 102 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Behenský +420774984877 behenskyp@gmail.com
Řídící soutěže družstev Petr Dubský
Lékař Petra Černá
Časomíru zajišťuje Pavel Sýkora
Výsledky zpracoval Ivana Šloufová

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2010
ročníky 2010 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Soutěže

Mix 4x60 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Startují společná družstva žáků a žákyň, která mají maximálně 24 členů. Z tohoto počtu může být maximálně 12 žáků.

Základní výška pro skok vysoký žákyň je stanovena na 103 cm, pro skok vysoký žáků na 108 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v označené místnosti od 15:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.6.2021 do 23.6.2021 do 22:00.

Přihlášky ke štafetám podávájí oddíly/kluby v den konání disciplíny nejpozději 45 minut před stanoveným začátkem soutěže na předepsaném tiskopise (možnost stažení na webových stránkách PAS)

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na protirovince a to pouze jen pokud neprobíhá závod na oválu. Dále vyžijte k rozcvičování plochu nahoře za tribunou a také cestu podél tenisových kurtů.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v budově bazénu. Otevřeny jsou šatna č. 6 a 7, vstup přes atletický stadion. WC se též nachází v prostorách tenisového klubu.

Časový pořad

čtvrtek, 24.6.2021

Čas Disciplíny
16:30 4x60 m Mix
16:45 800 m Žcm dálka Žcm koule 2kg Žkm
16:50 výška Žcm kriket Žkm
16:55 150 m Žcm
17:10 60 m Žkm
17:30 60 m př. Žkm
17:50 60 m př. Žcm výška Žkm kriket Žcm
17:55 dálka Žkm koule 3kg Žcm
18:05 60 m Žcm
18:20 150 m Žkm
18:30 800 m Žkm

Parkování

Parkujte v okolních ulicích sídliště.
Zákaz parkování v areálu sportoviště (za bránou), vyhrazeno pro pořadatele.