Krajský přebor družstev mladšího žactva MSK - štafety

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice

Datum

15.06.2021

Místo

Kopřivnice (Komenského 830, Kopřivnice 742 21)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jana Feilhauerová 603873264 atletika.koprivnice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Dana Holubová
Výsledky zpracoval Radek Chvistek

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1922 - 2020

Soutěže

Mix 1-2-3-4, 8-4-2-2
Ml. žáci 4x60 m, 4x200 m
Ml. žákyně 4x60 m, 4x200 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením vlády ČR. Případné změny vládních nařízení, které se týkají konání sportovních akcí, se mohou dále upravovat.

Více informací o podmínkách konání sportovních akcí najdete na stránkách Národní sportovní agentury a na stránkách vlády ČR

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně od 14.30 hodin.

Startovné

Při prezentaci v závodní kanceláři 100,-Kč za každého startujícího závodníka

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.6. 2021 do 14. 6. 2021 do 20:00 hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadiónu dle platných hygienických omezení.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 15.6.2021

Čas Disciplíny
15:30 4x60 m Žkm
15:50 4x60 m Žcm
16:10 4x200 m Žkm
16:30 4x200 m Žcm
16:50 1-2-3-4 Mix
17:10 8-4-2-2 Mix

Další informace

Přehled štafet, ve kterých se soutěží dle rozpisu soutěží MSK: 4 x 60 m dívky, 4 x 60 m chlapci, 4 x 200 m dívky, 4 x 200 m chlapci, 100-200-300-400 m mix, 200-400-600-800 m mix. (v propozicích uvedeno jinak, nelze nakonfigurovat štafetu 200-400-600-800 m).

Ve smíšených štafetách startují vždy dvě dívky a dva chlapci, obsazení úseků je v kompetenci klubů.

Každý závodník může nastoupit pouze ve dvou štafetách.

Do krajského přeboru družstev se v každé štafetě započítává vždy výsledek nejlépe umístěné štafety každého klubu. V rámci krajského přeboru družstev budou vyhlášena tři nejlepší družstva celkem.

V rámci soutěže jednotlivců budou vyhlášeny vždy tři nejlepší štafety v každé disciplíně.