Oddílové přebory ve skoku dalekém a vrhu koulí

loga propozic

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

09.06.2021

Místo

Prostějov (školní stadion ZŠ Jana Železného, sídliště Svobody 3578/79)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Dalibor Ovečka
Hlavní rozhodčí Mgr. Michal Esterka
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci dálka, koule 5kg
Dorostenky dálka, koule 3kg
Žáci dálka, koule 4kg
Ml. žáci dálka, koule 3kg
Ml. žákyně dálka, koule 2kg
Žákyně dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.6.2021 do 8.6.2021 do 20:00

Časový pořad

středa, 9.6.2021

Čas Disciplíny
10:00 dálka Žkm dálka Žky dálka Dky koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 5kg Dci
11:00 dálka Žcm dálka Žci dálka Dci koule 2kg Žkm koule 3kg Žky koule 3kg Dky

Další informace

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

  1. nejvýše 150 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření.

OPATŘENÍ

osoby splňují podmínku:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
  • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.