Krajský přebor v běhu na 5.000 m a 10.000 m na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

07.07.2021

Místo

Písek (U Papírny 329)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Novák 777126648
Ředitel závodu Ivan Čuřín predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Vacek
Časomíru zajišťuje Atletika Písek

Startují

ročníky 1921 - 2005
ročníky 1921 - 2005

Startují atleti registrovaní u ČAS i neregistrovaní sportovci. Neregistrovaní sportovci se nemohou účastnit Krajského přeboru.

Vyhlašovány budou také veteránské kategorie u mužů i žen.

Soutěže

Muži 10000 m
Ženy 5000 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově za tribunou od 18:00 hodin.

Startovné

Startovné je 50,- Kč za disciplínu.

Přihlášky

Závodníci v krajském přeboru na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 24:00 hod dne 5.7.2021.

Ostatní na mail prihlasky@atletikapisek.cz od 25.6.2021 do 24:00 dodin dne 5.7.2021 případně na místě, nejpozději 30 min před startem disciplíny.

Upozornění:

Závod krajského přeboru v kategorii mužů i žen je bez dělení na věkové kategorie, v rámci přeboru budou hodnoceni pouze registrovaní závodníci a závodnice z atletických oddílů Jihočeského kraje. Podmínkou pro vyhlášení krajského přeborníka je start nejméně 3 závodníků (závodnic) ze 2 oddílů.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu. Šatny slouží pouze k převlékání. Nenechávejte věci v šatnách. Pořadatel neručí za věci zde odložené.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšeny bezprostředně po doběhu posledního závodníka (závodnice) na informační tabuli na hlavní tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a stránkách klubu www.atletikapisek.cz

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje ČČK Písek.

Časový pořad

středa, 7.7.2021

Čas Disciplíny
18:45 5000 m Ž Finále
19:30 10000 m M Finále

Parkování

Parkování je možné v omezené míře na parkovišti u hlavní budovy (vjezd z ulice U Papírny). Hlavní parkovací plocha je před hotelem OtavArena.

Další informace

Závody proběhnou dle aktuálně platných opatření MZČR!