Přebor Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje družstev juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Písek, z.s.

Datum

10.07.2021

Místo

Písek (Písek, U Papírny 329)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka - muži 728645620 vaclav.tipka@seznam.cz
Technický delegát Josef Pšajdl - ženy 728093594 psajdlj@gmail.com
Ředitel závodu Ivan Čuřín 777816141 predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Lékař ČČK
Časomíru zajišťuje Atletika Písek
Výsledky zpracoval Pavel Průša 605503270 prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2002 - 2007
ročníky 2004 - 2007
ročníky 2002 - 2007
ročníky 2004 - 2007

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle Pravidel atletiky a Soutěžního řádu 2021 JčKAS.

Starty mimo bodování jsou možné. Pro závodníky z JčKAS je startovné 50,- Kč, pro ostatní 100,- Kč za disciplínu. Závodníci mimo bodování jsou bez nároku na finále (kromě případu, kdy bude celkem 8 či méně závodníků). Závodníci musí v přihlášce označit MS.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově stadionu od 09:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.6.2021 do 20:00 hod dne 8.7.2021.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti na hlavní tribuně stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově. K dispozici jsou dále sprchy. Šatny slouží pouze k převlékání. Neodkládejte zde své věci. Pořadatel neručí za zde odložené věci.

Toalety jsou k dispozici na boku hlavní budovy.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na hlavní tribuně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na hlavní tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba zajištěna prostřednictvím ČČK, se sídlem v hlavní budově.

Časový pořad

sobota, 10.7.2021

Čas Disciplíny
11:00 400 m př. Jři výška Jři výška Dci dálka Jky dálka Dky koule 3kg Dky koule 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:15 400 m př. Jky
11:30 300 m př. Dky
11:45 300 m př. Dci
12:00 800 m Jři 800 m Dci tyč Jky tyč Dky
12:15 800 m Jky 800 m Dky
12:30 100 m Jři Rozběh výška Jky výška Dky koule 5kg Dci koule 6kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
12:40 100 m Dci Rozběh
12:50 100 m Jky Rozběh dálka Jři dálka Dci
13:00 100 m Dky Rozběh
13:20 400 m Jři
13:30 400 m Dci tyč Jři tyč Dci
13:40 400 m Jky
13:50 400 m Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
14:00 100 m Jři Finále A 100 m Jři Finále B
14:10 100 m Dci Finále A 100 m Dci Finále B
14:20 100 m Jky Finále A 100 m Jky Finále B trojskok Jky trojskok Dky
14:30 100 m Dky Finále A 100 m Dky Finále B
14:40 1500 m Jři 1500 m Dci
15:00 1500 m Jky 1500 m Dky
15:20 200 m Jři trojskok Jři trojskok Dci disk 1kg Jky disk 1kg Dky
15:30 200 m Dci
15:40 200 m Jky
15:50 200 m Dky
16:10 4x100 m Jři 4x100 m Dci
16:25 4x100 m Jky 4x100 m Dky

Stravování

Stravování je možné v hotelu OtavArena či kiosku u protilehlé rovinky.

Parkování

Parkování v omezené míře u hlavní budovy - U Papírny 329, autobusy na parkovací ploše u hotelu OtavArena.

Další informace

Závody proběhnou dle aktuálně platných opatření MZČR!