2. kolo KP družstev mladších žáků a žákyň

Atletika 512

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

12.09.2021

Místo

Písek (U Papírny 329)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ivan Čuřín
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Řídící soutěže družstev Bohuslava Váňová
Lékař ČČK Písek
Časomíru zajišťuje Atletika Písek

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

V jednotlivých kolech mohou v kategorii mladšího žactva nastoupit za družstvo maximálně 3 nekmenoví závodníci. V kategorii mladšího žactva může za každé družstvo startovat v jednotlivých disciplínách maximálně 8 závodníků.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Běh na 1.500 m je zároveň krajským přeborem jednotlivců.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a soutěžního řádu 2021 JčKAS.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově na stadionu od 08:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.9.2021 do 20:00 hodin dne 10.9.2021.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti na hlavní tribuně stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově. K dispozici jsou dále sprchy. Šatny slouží pouze k převlékání. Neodkládejte zde své věci.

Toalety jsou k dispozici na boku hlavní budovy, vchod z parkoviště.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 12.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Běh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
10:20 60 m př. Žcm Běh
10:45 60 m Žkm Běh
11:10 60 m Žcm Běh
11:20 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
11:35 800 m Žkm Běh
11:45 800 m Žcm Běh
12:00 150 m Žkm Běh
12:20 150 m Žcm Běh
12:40 1500 m Žkm Běh
12:50 1500 m Žcm Běh
13:00 4x60 m Žkm Běh
13:10 4x60 m Žcm Běh

Stravování

Stravování je možné v hotelu OtavArena či kiosku u protilehlé rovinky.

Parkování

Parkování v omezené míře u hlavní budovy - U Papírny 329, autobusy na parkovací ploše u hotelu OtavArena.

Další informace

Závody proběhnou dle aktuálně platných opatření MZČR!