Oddílový zavod 2 žactva a dorostu

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol SG Plzeň-Petřín

Datum

10.06.2021

Místo

Plzeň - Petřín (Koterovská 133)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Karolína Prokopová 607279458
Hlavní rozhodčí Aleš Sutnar
Lékař Prokopová Karolína
Výsledky zpracoval Prokop Šimon

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky koule 3kg, oštěp 500g
Žáci výška, koule 4kg, oštěp 600g
Žákyně výška, koule 3kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Pročleny klubu zdarma. pro cizí závodníky 100 Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.6. do 10.6.2021

Časový pořad

čtvrtek, 10.6.2021

Čas Disciplíny
16:00 oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci
17:00 výška Žky výška Žci
18:00 koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Žci koule 5kg Dci