Mistrovství Jč., Plz. a KV. kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek

hlavicka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

06.07.2021

Místo

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Josef Pšajdl +420728093594 psajdl@atlas.cz
Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Michal Černý +420725306900 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Ing. David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval Ing. David Bohmann

Startují

ročníky 1931 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Muži a ženy /ročník 2001 a starší/ startují ve všech disciplínách společně s kategorií juniorů a juniorek /2002-2003/, kromě juniorů v běhu na 110 m př., kouli, disku a kladivu. V těchto disciplínách mají junioři samostatnou soutěž.

Dorost / 2004-2005/ má ve všech disciplínách samostatné soutěže.

Dále cizí závodníci/-ce/ v rámci otevřeného závodu, kteří se řádně přihlásí a uhradí startovné. Cizí závodníci/-ce/ budou startovat bez nároku na finále a zisku mistrovských medailí. Start žactva je povolen jen výjimečně na základě výkonnosti a jen se souhlasem TD.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Junioři 110 m př., koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.


Předpokládané základní výšky, vzdálenost prkna při trojskoku

Výška: muži 156 cm, dorostenci 146 cm, ženy 141 cm, dorostenky 136 cm

Tyč: muži 260 cm, dorostenci 260 cm, ženy 200 cm, dorostenky 200 cm

Trojskok: muži, dorostenci 11 m, ženy, dorostenky 9 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v 1. patře stadionu od 9.00 hodin do ukončení závodu. Prezentace výprav a závodníků/-ic/ se uskuteční v době od 9.00 do 10.00 hodin v závodní kanceláři.

Zde budou TD přijímat odhlášky přihlášených a nepřítomných závodníků/-ic/, tj. nenastoupené starty a budou se provádět škrty.

Startovné

Startovné 50,- Kč za každou přihlášenou disciplínu včetně štafet. Startovné musí být uhrazeno před zahájením závodů vždy za celý oddíl-klub. Možno platit fakturou za celý oddíl - klub.

Cizí závodníci/-ce/ budou hradit startovné ve výši 100,-Kč za každou přihlášenou disciplínu a nebudou mít nárok na finále.

Při nenastoupení závodníka/-ce/ z jakéhokoli důvodu se startovné nebude vracet.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.6.2021 do 4.7.2021 do 23:59.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Svolavatelna

Prezentace před disciplínou 15-10 minut u běhů u startéra. U technických disciplín u vrchníka disciplíny u sektoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

úterý, 6.7.2021

Čas Disciplíny
11:00 110 m př. M Finále tyč M Finále tyč Dci Finále dálka Ž Finále dálka Dky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále
11:10 110 m př. Jři Finále
11:20 110 m př. Dci Finále
11:30 100 m př. Ž Finále
11:40 100 m př. Dky Finále
11:50 800 m M Finále
12:00 800 m Dci Finále
12:10 800 m Ž Finále
12:20 800 m Dky Finále
12:30 dálka Dci Finále dálka M Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Ž Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále
12:40 100 m M Rozběh
12:50 100 m Dci Rozběh
13:00 100 m Ž Rozběh výška Ž Finále výška Dky Finále
13:10 100 m Dky Rozběh
13:30 400 m M Finále
13:40 400 m Dci Finále
13:50 400 m Ž Finále
14:00 400 m Dky Finále tyč Ž Finále tyč Dky Finále trojskok Ž Finále trojskok Dky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
14:15 100 m M Finále
14:20 100 m Dci Finále
14:25 100 m Ž Finále
14:30 100 m Dky Finále
14:50 400 m př. M Finále
15:00 400 m př. Ž Finále výška M Finále výška Dci Finále
15:10 300 m př. Dky Finále
15:20 300 m př. Dci Finále
15:30 trojskok M Finále trojskok Dci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále disk 1kg Dky Finále
15:40 200 m M Finále
15:55 200 m Dci Finále
16:20 200 m Ž Finále
16:35 200 m Dky Finále
16:50 4x100 m M Finále 4x100 m Dci Finále
17:00 4x100 m Ž Finále 4x100 m Dky Finále

Další informace

Vítěz/- ka/ každé soutěže /disciplíny/ mistrovského závodu získá titul „Mistr pro rok 2021“ a obdrží mistrovskou medaili. Závodníci/-ce/, kteří se umístí na druhém a třetím místě obdrží rovněž medaile. Tituly a medaile se udělují pouze v případě, že se na start závodu dostavili a závod zahájili alespoň tři závodníci/-ce/ ze dvou oddílů-klubů.


Počet osob a podmínky pro vstup na sportovních soutěžích platné od 24. 5. 2021:

Nejvýše 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove


Vedoucí týmů odevzdají na poradě týmů čestná prohlášení o absolvování antigeního testu.

paticka