Atletická neděle

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Poruba z.s.

Datum

13.06.2021

Místo

Ostrava - Poruba (Porubská 832)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Fiala Martin 604298461
Hlavní rozhodčí Ivan Válka
Technický ředitel Fiala Martin 604298461
Lékař Toová Kateřina
Časomíru zajišťuje Atletika Poruba
Výsledky zpracoval Fiala Martin

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 100 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 09.6.2021 18:00 do 11.6.2021 23:00

Časový pořad

neděle, 13.6.2021

Čas Disciplíny
11:30 100 m př. Dky
11:40 100 m Dci
11:45 100 m Dky
11:50 400 m Dci
11:55 400 m Dky
12:05 200 m Dci
12:10 200 m Dky

Další informace

ÚČAST NA ZÁVODECH

Závody jsou uzavřeny pouze pro členy klubu Atletika Poruba z důvodů platných omezení. Případně lze individuálně povolit po konzultaci s ředitelem závodu na základě počtu přihlášených atletů. Děkujeme za pochopení

 

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.