Přebor Prahy mužů, žen, juniorů a juniorek na dráze

Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

08.07.2021 - 09.07.2021

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana 602 699 900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Ing. Vladimír Kučera, CSc. 607 568 422 kucera1955@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Ivanka Lebrová
Technický ředitel Mgr. Petr Šarapatka
Výsledky zpracoval Mgr. Ing. Kateřina Turková

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Startují muži, ženy, junioři a juniorky, příp. dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na přeboru Prahy přihlášeni atletickými kluby a oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém/oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové/oddílové kombinéze. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Omezení startu

Junioři a juniorky (ročníky 2002 a 2003) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších.

Dorostenci a dorostenky (ročníky 2004 a 2005) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších.

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení uvedených v částech II. a IV. brožury Pražské atletické soutěže 2021, II. část.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.

Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením soutěže, rozhodčím a funkcionářům závodů.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena ve čtvrtek 8. i v pátek 9. 7. 2021 od 14:00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Hradí atletické kluby a oddíly buď nejpozději 30 minut před začátkem závodů v hotovosti v závodní kanceláři nebo po dohodě s ředitelem závodů bezhotovostně na účet pořadatele na základě jím vystavené faktury.

Startovné činí:

- 50 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený individuální start závodníků a závodnic pražských atletických klubů a oddílů,

- 70 Kč za každý přihlášený start štafety pražských atletických klubů a oddílů,

- 100 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený start závodníků a závodnic mimopražských atletických klubů a oddílů.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci "Kalendář akcí", a to do pondělí 5. 7. 2021 do 22:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m a 3000 m př. a na posledním úseku štafety 4x400 m obdrží u prezentace jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo atletický stadion, přičemž na vrhačské louce nad atletickým stadionem se nelze rocvičovat v době, kdy zde probíhají soutěže v kladivu.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici ve čtvrtek 8. i v pátek 9. 7. 2021 od 14:00 hodin v tribuně atletického stadionu stejně jako sprchy a WC, přičemž využít je lze pouze při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Tituly a odměny

Vítěz, resp. vítězka, každé soutěže získává titul „Přeborník hl. m. Prahy na rok 2021“ a obdrží medaili a diplom.

Závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, se umístí na 2. a 3. místě, obdrží medaili a diplom.

Tituly a odměny se udělují pouze v případě, že se na start závodu dostavili, resp. dostavily, a závod zahájili, resp. zahájily, alespoň tři závodníci, resp. závodnice, z dvou pražských atletických klubů a oddílů.

Vyhlašování vítězů

Bude prováděno v blocích. První tři závodníci, resp. závodnice, příp. štafety, se na výzvu hlasatele shromáždí na určeném místě. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém/oddílovém dresu nebo v klubové/oddílové teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Jury tvoří:

- technický delegát: Martin Smetana

- ředitel závodů: Ing. Vladimír Kučera, CSc.

- hlavní rozhodčí: Ing. Ivanka Lebrová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch PAS.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingové komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

čtvrtek, 8.7.2021

Čas Disciplíny
15:45 110 m př. Jři Rozběh 1 dálka Ž koule 6kg Jři disk 1kg Ž disk 1kg Jky
16:00 110 m př. M Rozběh 1 výška M výška Jři
16:15 100 m př. Ž Rozběh 1
16:25 100 m př. Jky Rozběh 1
16:40 110 m př. Jři Finále
16:45 110 m př. M Finále
17:00 100 m př. Ž Finále koule 7,26kg M disk 1,75kg Jři
17:10 100 m př. Jky Finále
17:15 100 m M Rozběh 1 dálka Jky
17:20 100 m Jři Rozběh 1
17:45 1. vyhlašovací blok
17:50 100 m Jky Rozběh 1
18:05 100 m Ž Rozběh 1 tyč Ž tyč Jky
18:30 1500 m Jři Finále 1500 m M Finále
18:40 1500 m Ž Finále 1500 m Jky Finále dálka Jři
18:50 100 m Jři Finále
18:55 100 m M Finále
19:00 2. vyhlašovací blok
19:05 100 m Jky Finále koule 4kg Ž koule 4kg Jky
19:10 100 m Ž Finále
19:15 400 m Jři Finále
19:30 400 m M Běh 1 disk 2kg M
19:40 3. vyhlašovací blok
19:45 400 m Jky Finále dálka M
19:55 400 m Ž Finále
20:10 4. vyhlašovací blok
20:15 4x100 m M Finále
20:20 4x100 m Ž Finále
20:30 5. vyhlašovací blok

pátek, 9.7.2021

Čas Disciplíny
15:30 3000 m př. M Finále 3000 m př. Jři Finále oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
15:45 tyč M tyč Jři trojskok M trojskok Jři kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky
16:00 3000 m př. Ž Finále 3000 m př. Jky Finále
16:20 200 m Jři Běh 1
16:35 200 m M Běh 1 oštěp 800g M oštěp 800g Jři
16:50 200 m Jky Běh 1
17:10 200 m Ž Finále trojskok Ž trojskok Jky
17:20 1. vyhlašovací blok
17:30 400 m př. Jři Finále
17:40 400 m př. M Finále
17:55 400 m př. Jky Finále kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
18:05 400 m př. Ž Finále
18:20 800 m Jři Finále výška Ž výška Jky
18:30 800 m M Finále
18:35 2. vyhlašovací blok
18:40 800 m Jky Finále
18:50 800 m Ž Finále
19:00 3000 m M Finále 3000 m Jři Finále
19:25 3000 m Ž Finále 3000 m Jky Finále
19:40 3. vyhlašovací blok
19:50 4x400 m M Finále
20:00 4x400 m Ž Finále
20:10 4. vyhlašovací blok

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.

Ing. Vladimír Kučera, CSc.

ředitel závodů