Přebor Prahy mladšího žactva

ATHOS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.

Datum

15.09.2021 - 16.09.2021

Místo

Praha - Hostivař (Hokejová 930/8, Praha 10-Hostivař, 102 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Petr Behenský +420774984877 behenskyp@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Alena Belzová
Lékař Tereza Zelenková

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výška pro skok vysoký je 120 cm pro ml. žáky a ml. žákyně.

Kvalifikační limit pro skok daleký je 445 cm pro ml. žáky a 435 pro ml. žákyně.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v označené místnosti na tribuně od 14:30 hodin.

Startovné

Startovné závodníků/závodnic pražských oddílů/klubů ve výši 50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start technickým delegátem uhradí oddíly/kluby oproti faktuře vystavené po závodech.
Startovné za štafetový běh činí 70 Kč. Startovné závodníků/závodnic mimopražských oddílů je stanoveno ve výši 100 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený start.

 

NOMINACE NA MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ

Dne 28.9. proběhne v Písku mezikrajové utkání mladšího žactva. Do reprezentace Prahy budou nominování první 2 z disciplín 60m, 150m, 800m, 60m překážek, výška, dálka, koule a kriket. Těmto bude předán zvací dopis s informacemi. Zároveň prosíme rovnou o potvrzení účasti. Další závodníci budou donominováni na základě předpokládané prospěšnosti družstvu. Konečná nominace bude zveřejněna na webu PAS nejpozději do neděle 19.9.

Pražský atletický svaz zajistí dopravu a trenérské vedení.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 11. 9. 2020 22:00

Omezení startu
Závodníci mohou startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě, nebo v jedné individuální disciplíně a dvou štafetách.

Zásady pro výběr závodníků
K Přeboru bude technickým delegátem vybráno, podle aktuálních výkonů, 40 nejlepších závodníků/ závodnic v bězích na 60 m a 60 m př. V ostatních běžeckých disciplínách bude vybráno, podle aktuálních výkonů, 36 nejlepších závodníků/ závodnic. Ve skokanských disciplínách bude vybráno 28 závodníků/závodnic a ve vrhu koulí a hodu míčkem 20 závodníků/závodnic. Postupy do finálových běhů budou pouze na základě dosažených časů v rozbězích. Seznam startujících dle výběru technického delegáta bude zveřejněn na webových stránkách PAS a ČAS.

Přihlášky ke štafetám podávájí oddíly/kluby v den konání disciplíny nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěže na předepsaném tiskopise (možnost stažení na webových stránkách PAS)

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na protirovince a to pouze jen pokud neprobíhá závod na oválu. Dále využijte k rozcvičování cestu podél tenisových kurtů.

Šatny

Šatny č. 6 a 7 v budově bazénu (vchod do budovy cca 50m od startu 150m) slouží jen k převlékání, za
odložené věci pořadatel neručí, stejně tak za věci odložené na sedačkách tribuny.

WC je k dispozici v budově bazénu, nebo v prostorách tenisového klubu nad stadionem.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 15.9.2021

Čas Disciplíny
16:00 60 m Žkm Rozběh koule 3kg Žcm Finále
16:30 60 m Žcm Rozběh
17:00 800 m Žkm Běh výška Žcm Finále
17:15 dálka Žkm Finále
17:20 800 m Žcm Běh
17:40 60 m Žkm Finále
17:50 60 m Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále
18:05 300 m Žkm Běh
18:15 Vyhlášení vítězů koule Žcm, 60 m a 800 m
18:25 300 m Žcm Běh
18:45 4x60 m Žkm Běh
19:00 4x60 m Žcm Běh
19:15 Vyhlášení vítězů výška Žcm, dálka a koule Žkm, 60 m, 300 m a 4x60 m

čtvrtek, 16.9.2021

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žkm Rozběh kriket Žcm Finále
16:25 60 m př. Žcm Rozběh
16:30 výška Žkm Finále
16:35 dálka Žcm Finále
16:45 150 m Žkm Běh
17:10 150 m Žcm Běh
17:30 Vyhlášení vítězů kriket Žcm a výška Žkm
17:35 kriket Žkm Finále
17:45 60 m př. Žkm Finále
18:00 60 m př. Žcm Finále
18:20 Vyhlášení vítězů dálka Žcm, kriket Žkm a 150 m
18:30 4x300 m Žkm Běh
18:45 4x300 m Žcm Běh
19:15 Vyhlášení vítězů 60 m př a 4x300 m