Republikové finále Štafetového poháru 2021

hlavicka_sp

Pořadatel

Technicky zajišťuje SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

23.06.2021

Místo

Jindřichův Hradec (Travnaté fotbalové hřiště Vajgar a atletický stadion, Jáchymova 736, 377 01 Jindřichův Hradec)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Monika Drhovská 603379401 mdrhovska@atletika.cz
Ředitel závodu Otakar Kinšt 606934098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar

Startují

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2009 - 2011
ročníky 2009 - 2011

 

Chlapci (1.-3. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012, 2011)

Dívky (1.-3. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012, 2011)

Chlapci (4.-5. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009)

Dívky (4.-5. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009)

Soutěže

Technická ustanovení

Technická porada proběhne v 10:30 na terase u bufetu a u šaten (v prostoru za cílem).

DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY BUDOU NAHRAZENY ATLETIKOU PRO DĚTI NA TRAVNATÉ PLOŠE STADIONU.

PRAVIDLA:
Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně dle školního roku 2020 / 2021. Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:
• 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012, 2011)
• 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012, 2011)
• 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009)
• 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009)
Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Štafety smíšené
• 8x100 m (1.-3. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012, 2011)
• 8x100 m ( (4.-5. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009)
• 8x200 m vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
   2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012, 2011)
   2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009)
• 8x200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m "A"

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). 

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.
U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 9:30 na terase u bufetu a u šaten v prostoru za cílem.

Přihlášky

Podávají pozvané školy na webové stránce Štafetového poháru (http://www.stafetovypohar.cz) v sekci přihláška nebo skrze tento odkaz: https://www.stafetovypohar.cz/prihlaska/final

Výdej startovních čísel

Obdrží vedoucí družstev při prezenci v závodní kanceláři.

Svolavatelna

Každá štafeta se musí nejdéle 15 minut před startem dostavit do svolavatelny odkud je pověřená osoba zavede na jednotlivé úseky. Svolavatelna bude umístěna v označených stanech v prostoru za cílem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 2 budovách v rozích stadionu a slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci. Školy budou do jednotlivých šatech rozděleny.

Vstup do šaten a na toalety je možný jen s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor apod.) kryjícím nos a ústa!

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce a výhlášeny rozhlasem.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna.

Časový pořad

středa, 23.6.2021

Čas Disciplíny
10:30 Technická porada
11:00 Slavnostní zahájení a společná rozcvička
11:40 8 x 100 m 1-3 třída
11:55 8 x 100 m 4-5 třída
12:10 Doprovodný program Atletika pro děti do 12:40
12:45 Vyhlášení štafet 8 x 100 m
13:00 8 x 200 m B 1-5 třída
13:20 8 x 200 m A 1-5 třída
14:00 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Každý závodník včetně doprovodu obdrží malou svačinu.

Bude otevřen bufet na stadionu.

Parkování

Parkování je možné před stadionem.

Další informace

Všichni účastníci se řídí mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

Opatření naleznete na webových stránkách Vlády ČR http://www.vlada.cz nebo http://www.mzcr.cz

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_a_sluzby

Přihlášeným školám bude zaslán vzor čestného prohlášení k vyplnění a odevzdání při prezenci v závodní kanceláří.