2.ročník Velké ceny Čelákovic v trojskoku

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Spartak Čelákovice,z.s.

Datum

10.07.2021

Místo

Čelákovice (U Kapličky 1288/8 , 250 88 Čelákovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Milan Mikuláš 602 395 677 milan.mikulas@seznam.cz
Ředitel závodu Milan Mikuláš milan.mikulas@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Ryneš

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Muži trojskok
Ženy trojskok

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

trojskok mužů : odrazová deska - 13 m

trojskok žen : odrazová deska - 9 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 7.7. 21h.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v ___

pořadatel si vyhrazuje právo vybrat ke startu 10 nejlepších přihlašených trojskokanek a 10 trojskokanů

Časový pořad

sobota, 10.7.2021

Čas Disciplíny
15:30 trojskok Ž
17:00 trojskok M

Další informace

Odměny za umístnění v obou kategoriích ( muži , ženy ):

1.  - 5.000,-Kč

2.  - 3.000,- Kč

3.  - 2.000,- Kč

4.  - 1.000,-Kč