Cena města Pacova v disku a BANES mítink s memoriály

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

10.07.2021

Místo

Pacov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Marek Nekovář

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 300 m, dálka, disk 1kg
Žákyně 300 m, dálka, disk 0,75kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 13,00 hodin v budově před stadionem 1.patro

Startovné

za každý start 100,- Kč. V soutěžích žáků a žákyň 50,- Kč za každý start. Startovné bude vybíráno v závodní kanceláři při prezentaci nejpozději 60 minut před startem discipliny

Přihlášky

přes závodní kancelář ČASu do pátku 9.7.2021 do 20 hodin nebo elektronickou poštou na zajic.pavel@tiscali.cz do čtvrtka 8.7.2021 nebo v den závodu v závodní kanceláři nejpozději 60 minut před zahájením discipliny

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Kontrola náčiní bude na označeném místě v prostoru za tribunami

Časový pořad

sobota, 10.7.2021

Čas Disciplíny
14:00 100 m M Finále dálka Žci Finále dálka Žky Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
14:15 100 m Ž Finále
15:30 1500 m M Finále dálka M Finále koule 7,26kg M Finále disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále kladivo 4kg Ž Finále
15:45 1500 m Ž Finále
17:00 400 m M Finále dálka Ž Finále disk 1kg Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále
17:15 400 m Ž Finále
17:30 300 m Žci Finále
17:45 300 m Žky Finále

Další informace

Velká cena firmy BANES ve skoku dalekém – prvních pět závodníků obdrží věcné ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč. Prvních osm závodníků peněžitou odměnu 10,-Kč za každý centimetr nad výkon 600 cm (např.651 cm – odměna 510,-Kč)

Cena města Pacova v hodu diskem – prvních pět závodníků obdrží věcné ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč

Memoriál Blahomila Zajíce v hodu kladivem – prvních pět závodníků obdrží ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč

Memoriál Stanislava Zelenky v běhu na 400 m – prvních pět závodníků obdrží finanční odměny 3000-2000-1600-1200-1000 Kč (limit 49,00 sek.)

V ostatních disciplinách závodníci a závodnice na prvních třech místech obdrží finanční odměny při splnění následujících výkonnostních limitů :

    
 disciplina           muži          ženy         finanční odměna v Kč
    100 m                10,85       12,20            2500-1600-1200
    400 m                   -            57,00            2500-1600-1200
    1500 m            3:54,00      4:35,00         2500-1600-1200
    dálka                    -              5,80            2500-1600-1200
    koule                17,00         13,50           2500-1600-1200
    disk                      -             46,00           2500-1600-1200
    kladivo                 -             53,00           2500-1600-1200
                                       v případě nesplnění limitu bude vyplácena poloviční částka

 

 

Každý závodník, který překoná svým výkonem níže uvedené hranice, získá nad rámec  finanční odměny bonus v hodnotě 1000,- Kč

disciplina                           muži          ženy

100 m                                 10,50          11,80

400 m                                    -               54,50

1500 m                              3:47,00       4:20,00

dálka                                     -                 6,10

koule                                  19,50           15,50

disk                                       -                57,00

kladivo                                  -                65,00

 

V disciplinách žactva závodníci a závodnice na prvních třech místech obdrží poháry