Cena Pacova ve vícebojích

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

17.07.2021 - 18.07.2021

Místo

Pacov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Marek Nekovář

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

bude otevřena v sobotu od 12,45 hodin a v neděli od 8,15 hodin do skončení programu příslušného dne na stadionu v rozhlasové buňce za tribunami

Startovné

startovné 200,- Kč

startovné mladší žáci a žákyně 50,- Kč

startovné bude vybíráno v závodní kanceláři při prezentaci nejpozději 60 minut před startem příslušného víceboje

Přihlášky

přes závodní kancelář ČASu do pátku 16.7.2021 20:00 nebo v den závodu v závodní kanceláři nejpozději 60 minut před zahájením víceboje

Časový pořad

sobota, 17.7.2021

Čas Disciplíny
14:00 desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci
14:30 sedmiboj Ž sedmiboj Jky devítiboj Žci
14:40 sedmiboj Dky
14:55 sedmiboj Žky
15:10 pětiboj Žcm
15:20 pětiboj Žkm

Další informace

Ceny : závodníci na prvních pěti místech desetiboje mužů obdrží ceny + první tři finanční odměnu. V ostatních vícebojích obdrží ceny vždy první tři závodníci a závodnice

Časový pořad :

1.den

 

 

 

 

14,00

100 m m,jři,dci

 

 

 

14,30

100 m př. ž, sžci

 

 

 

14,40

100 m př. dky

dálka m,jři,dci

 

 

14,55

100 m př.sžky

 

disk sžci

 

15,10

60 m př. mžci

 

 

 

15,20

60 m př.mžky

výška ž, dky,sžky

 

 

15,40

 

 

kriket mžci,mžky

koule m,jři,dci

15,50

 

tyč sžci

 

 

16,40

60 m mžci

výška m,jři,dci

 

koule ž,dky,sžky

16,50

60 m mžky

 

 

 

17,10

 

dálka mžci,mžky

 

 

17,40

200 m ž,dky

 

oštěp sžci

 

17,55

150 m sžky

 

 

 

18,05

800 m mžci

 

 

 

18,10

800 m mžky

 

 

 

18,20

400 m m,jři,dci

 

 

 

2.den

 

 

 

 

9,00

110 m př.m,jři,dci

dálka ž,dky,sžky

 

 

9,20

60 m sžci

 

 

 

9,40

 

 

disk m,jři,dci

 

10,00

 

dálka sžci

 

 

10,40

 

tyč m,jři,dci

oštěp ž,dky,sžky

 

11,00

 

 

 

koule sžci

11,40

800 m ž,dky,sžky

 

 

 

11,50

 

výška sžci

 

 

12,00

 

 

 

 

12,50

 

 

oštěp m,jři,dci

 

13,30

1000 m sžci

 

 

 

13,50

1500 m m,jři,dci

 

 

 

m … muži,  jři… junioři,  dci… dorostenci,  sžci… starší žáci,  mžci… mladší žáci

ž… ženy a juniorky,  dky … dorostenky,  sžky… starší žákyně,  mžky… mladší žákyně